Del:

What’s up bro?

af
23. juli 2021

Når sommerferien er ovre, så kan vi igen mødes i IMU-fællesskaberne. Som kristne tror vi på, at Gud er vores far, at vi er børn af ham, og at Jesus er vores storebror. Det må så også betyde, at alle, der tror på Jesus, er åndeligt i familie med hinanden.

Men hvad betyder det egentlig?

Bibelen siger så…

I den sidste tid er jeg flere gange i forbindelse med mit arbejde som forkynder stødt ind i tekster i Bibelen, som handler om broderkærlighed: kærligheden mellem kristne. Bibelen bruger store ord omkring dette emne. Læs fx blot her:

Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder. (1 Joh 4,20-21)

Som kristne er vi kaldet til at elske hinanden, ja, faktisk står der jo her, at vi ikke kan elske Gud, hvis vi hader vores kristne bror eller søster. Vi har et helt særligt ansvar overfor de mennesker, som er en del af vores kristne fællesskab: ”Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller.” (Gal 6,10).

IMU anno 2021

Hvordan ser det så ud i vores fællesskaber? Hersker kærligheden mellem os, eller er det snarere bagtalelse, splid, sjofelt sprog og egoisme, der får de sidste ord?

Jeg ved det ikke, for jeg er jo ikke en del af dit lokale fællesskab, men jeg ved, at hvor mennesker mødes, der er synden også til stede, og med den er der grobund for al mulig ondskab. Tænk, hvis vores fællesskaber var gennemsyrede af kærlighed – den kærlighed, som Paulus taler om, når han siger således:

Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1 Kor 13,4-7)

Sådanne fællesskaber kan ikke andet end at tiltrække sig verdens opmærksomhed!

Hvordan tænker du, at broderkærligheden har det i det fællesskab, som du er en del af?