Del:

Vurdér selv!

af
25. april 2019

Der er et paradoksalt fænomen på spil i vores tid. På den ene side synes alle noget om alting, men på den anden side er der meget, der ikke bedømmes.

I begyndelsen af året skrev mine medbloggere, Andreas og Niels, om bedømmelse af forkyndelsen. Derfor kan det måske synes sært, at jeg igen tager dette emne op, men det understreger blot vigtigheden af det.

Tilhørernes ansvar

Gode møder kan blive endnu bedre skriver Sprint således:

"…forkert forkyndelse må ikke forblive uimodsagt, selv om det kan koste noget at påtale det. Ikke alene er der ansvaret over for tilhørerne: de skal ikke gå hjem med noget forkert til deres tro – der er også ansvaret over for taleren, der bør hjælpes til at se klarere på tingene." (side 40)

Tilhørerne har et ansvar for at bedømme forkyndelsen. Jeg er bange for, at det ikke er alle, der er klar over dette, men det er en del af tanken om det almindelige præstedømme.

Paulus taler klart til os om dette: "Prøv alt, hold fast ved det gode, hold jer fra det onde i enhver skikkelse!" (1 Thess 5,21-22). Hver enkelt af os skal vurdere forkyndelsen, og vi har et ansvar for at råbe vagt i gevær, hvis vi hører noget, der strider mod Guds ord.

Form eller indhold?

"Jamen, vi synes da rigtignok noget om mange ting!?"

Ja, for den tid, vi lever i, kræver, at vi skal synes noget om alt mellem himmel og jord. Det er tydeligt, når man læser med i trådene på diverse Facebook-debatter. Der virker det som om, alle synes og mener noget om alt.

Men alligevel tænker jeg, at de bedømmelsesbriller, der ofte bruges, er blevet grumsede. Alt for ofte vurderes forkyndere på deres form – at de er spændende, sjove eller fængende – frem for på, hvad de faktisk siger.

Bliver der sagt "Jesus" og henvist til Bibelen, så er alting godt.

Eller er forkynderen fra den eller den kirke, så er alt i den fineste orden.

Jeg efterlyser nuanceret refleksion og argumentation, der springer ud fra et bibelsk grundlag, og det kræver altså, at vi tager IMU's anden kerneværdi til os, så Bibelens ord kommer ind under huden på os. Biblen er de briller, som vi skal bedømme forkyndelsen ud fra.

Hvilke kriterier vurderer du forkyndelse ud fra, og har du oplevet, at falsk lære er blevet talt imod?
newcomic