Del:

Vær modig… tålmodig!

af
22. januar 2017

Der er så meget, jeg kan miste tålmodigheden over, og måske har du det på samme måde? Hvis man søger efter kanaler på TV'et, når PC'en starter op, eller når man venter på post fra Postnord…

Der skal ikke altid så meget til, før irritationen begynder at vokse inden i, men jeg må ærligt indrømme, at der, hvor min tålmodighed virkelig kommer på prøve, er, når mine medmennesker udfordrer den. Og underligt nok er det oftest dem, der er mig nærmest, der får min utålmodighed at føle:

"Så ti dog stille, børn!"

"Hvorfor har du ikke købt de rigtige pærer, Anja?!"

"Sluk så lyset efter jer!!!"

"Skal jeg virkelig gøre alting herhjemme??!!!"

Guds ord formaner

Når vreden og hidsigheden virkelig har overtaget, så har jeg brug for at høre disse ord fra Bibelen: "Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind." (1 Kor 13,4)

Sådan er Gud! Hans tålmodighed overgår al forstand! Og han fortæller os, at vi skal efterligne ham: "Ifør jer da, som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed." (Kol 3,12)

Det større fællesskab

Vilhelm Beck, IM's grundlægger, har engang sagt: "Den Mand, der skal være Missionær, maa have en god Taalmodighed og give sig god Tid. Man skal have god Tid for at kunne udrette noget for Herren." (Vilhelm Beck, Sørensen 1913, 171)

Vi skal også være tålmodige i de større fællesskaber, vi er sat i. Her tænker jeg særligt på det kristne fællesskab. Bærer du over med din kristne søster, når hun glemmer en aftale? Holder du det ud, når I igen skal synge de gamle salmer til fællesmøderne, som ikke lige er dig? Eller lytter du til ham, som måske er anderledes, selvom jeres kemi ikke lige svinger?

Paulus skriver således...

"Jeg, der er fange for Herrens skyld, formaner jer da til at leve, så det svarer til det kald, I fik, med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, så I bærer over med hinanden i kærlighed" (Ef 4,1-2)

Har du en sådan tålmodighed med din næste?
newcomic