Del:

Til kamp for mangfoldigheden

af
27. februar 2015

Vi har brug for flere kvinder på talerstolene i IMU

Nogen vil med rette hævde, at kvinder og feminine værdier fylder lige lovlig meget i det kristne fællesskab, i lovsangen og i forkyndelsen. Vi skal sidde i rundkreds, snakke om vores følelser og vise hinanden omsorg. Måske har de ret, og måske derfor har en del unge mænd svært ved at se sig selv som en del af det kristne fællesskab – som en del af IMU. Måske slås og sveder vi for lidt i IMU. Det skal vi gøre noget ved.

Mere synlige kvinder

Jeg vil dog gerne slås for en anden sag: Vi skal have flere kvindelige forbilleder og forkyndere i IMU. For er der et sted, hvor kvinder ikke er særlig synlige, er det i IMU-programmerne og på talerstolene. Det kan der være mange grunde til. Én kunne være en usikkerhed om, hvad Bibelen egentlig siger om kvindelige forkyndere. Det kan være en sund og god refleksion, som bunder i et ønske om at ville leve i Bibelen. Men hvis det bunder i usikkerhed, må man undersøge emnet. For Bibelen taler kvinder op, ikke ned. En anden grund kunne være usikkerhed på sig selv og egne evner. Igen: Bibelen taler kvinder og kvinders rolle op.

Flere forbilleder

Vi har brug for flere forkyndere, ledere og forbilleder i IMU – både mænd og kvinder. Gud har skabt os forskelligt, fordi vi i mangfoldigheden ser et tydeligere billede af, hvem Gud er. Når vi kun giver plads til mandelige forkyndere, bliver det altså et skævt gudsbillede. Så mænd, når vi skal slås (og det skal vi), så lad os slås for at få flere kvinder, der tør forkynde. Og kvinder, gå med frimodighed med det, Gud lægger dig på hjerte. Vi har brug for jer og for at høre det, I har på hjerte.
newcomic