Del:

Tak Gud, at jeg ikke er som ’dem’!

af
29. januar 2017

Det sidste halve år har jeg haft orlov fra IMU for at være på pastoralseminariet. Her har jeg haft min hverdag sammen med en skøn flok af kommende præster, jeg ikke altid var teologisk enige med. Jeg er blevet udfordret – og på mange områder blevet mere afklaret – men én ting er jeg på en særlig måde blevet mindet om: Det er godt at være bevidst omkring hvor jeg står, men er jeg opmærksom på den fare, der kan ligge i at være så afklaret?

De andre kristne

Det er så nemt at pege fingre af alle ’de andre kristne’. Dem som ikke tror på Bibelen som Guds ord, og som nedtoner eller helt afviser flere af de konkrete formaninger til et ret kristent liv, som ellers står i Bibelen. ”De lytter mere til tidsånden end til Helligånden” kan vi måske finde på at sige til hinanden, mens vi kritiserer dem for en manglende tillid til Gud og hans ord.

Manglende tillid til Gud?

Men mens vi står der med en strittende pegefinger rettet mod ’de andre’, overser vi måske, at vi selv er stærkt påvirket af en manglede tillid til Gud.

Når flere af os kan leve vores hverdagsliv uden en egentlig bønspraksis, er det så ikke et udtryk for manglende tillid til Gud og de løfter, han giver os i bønnen? Hvis vi kan stå i en tjeneste uden at tænke, at vi helt grundlæggende er afhængige af Gud, er det så ikke et udtryk for manglende tillid til Gud, som den der udruster os til tjeneste? Eller hvis vi ser gennem fingre med den seksualmoral, Bibelen formaner til, er det så ikke et udtryk for manglende tillid til Guds tale om det gode liv?

I vores iver efter at definere os som dem med de rigtige holdninger, er vi da blinde for, at den manglende tillid, vi anklager de andre for at have, er sneget ind af bagdøren til vores eget gudsforhold?

Ser vi, at vi selv på så mange måder er dybt påvirket af den samme grundlæggende mistillid, vi beskylder ’de andre’ for at have?

Vi mener det rigtige

Det er farligt, hvis det vigtigste for os er, hvad vi mener! Vi kan pakke os så meget ind i bibelsyn og læresætninger, at vi bilder os ind, at vi har vores på det tørre.  Alene fordi vi ’jo mener det rigtige’. Og så kan vi sammen bede i kor: ”Tak Gud, at jeg ikke er som de ’halv-kristne’ derovre, der ikke stoler nok på dig”.

Løsningen

Skal vi så droppe fokus på holdninger og bibelsyn? Absolut nej! Men løsningen er ydmyghed! Fordi ingen af os har vores på det tørre. Vi må komme til Gud og igen bede: ’Gud vær også mig synder nådig og giv mig den tillid til dig, som jeg lige nu mangler’.
28. juli 2021

Husker du legen ‘Elsker, elsker ikke’? Den afslører selv de vildeste...[mere]

23. juli 2021

Når sommerferien er ovre, så kan vi igen mødes i IMU-fællesskaberne. Som...[mere]

8. juli 2021

Jeg ser faktisk mange kors ude i verden. De fleste bæres smukt rundt om halsen,...[mere]

28. juni 2021

Vi synger lovsang, fordi Gud har valgt at bruge al sin magt til at frelse os. [mere]

newcomic