Del:

Snak med Gud

af
9. januar 2020

I denne uge afholdes der bedeuge over hele verden, og en af IMU's fire kerneværdier lyder: "Vi vil leve i bøn". Derfor giver det god mening her i begyndelsen af året at reflektere lidt over bønnen.

Bøn er livsvigtigt for en kristen. Det er samvær med Gud, og uden bønnen glider man lige så stille bort fra fællesskabet med ham. Det svarer til, at man lader være med at snakke med sine allernærmeste, men stadig forventer, at relationen forbliver intakt.

Jeg tror, at der er rigtig meget dårlig samvittighed forbundet med bøn og andagtsliv. Det må vi gøre op med. Det handler ikke om præstation, men om relation. Det handler om at lære Gud bedre at kende. Det handler om at lade sig fylde af hans ånd.

Bønnens rum

Gud er ikke bundet til et geografisk sted på jorden, men vi kan søge ham alle steder. Det skaber unikke muligheder for at komme i kontakt med vor himmelske far. Uanset hvor du befinder dig, kan du bede.

Når det er sagt, så er der meget larm i vores verden, og det kan være svært at samle sig om bønnen alle steder. Når Jesus bad, gik han ofte for sig selv ud til et øde sted, og han siger også således: "Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer, og luk din dør, og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig." (Matt 6,6).

Bønnens rum er stilhedens rum. Det er der, hvor mobilen, fjernsynet og pc'en er slukket, og hvor du giver Gud din fulde opmærksomhed. Det er godt at have et konkret sted, hvor du dagligt beder. Her kan profeten Daniel være et godt eksempel (se Dan 6,11).

Snak med Gud

Bønnens rum udelukker dog ikke den impulsive og løse snak med Gud. Som førnævnt kan bønnen foregå alle steder, og det gør det muligt at snakke med Gud hele tiden. Mulighederne er uendelige, og Gud ønsker bare, at vi søger ham mere og mere. Det er faktisk det, vi er skabt til at gøre.

Lad bønnen gennemsyre alt, hvad du gør. Bønnens logik – at Gud kommer først i alt, hvad du foretager dig – er med til at holde dig til ham, som i sidste ende er det eneste i verden, der holder.

Ikke dårlig samvittighed, ikke præstation, men relation.

Til refleksion: Hvordan beder du?
newcomic