Del:

Du er fri

af
7. september 2018

Vi lever i en verden, hvor vi konstant mødes med forventninger. Man skal have gode karakterer i skolen, man skal se godt ud, være en god ven, spise sundt og man skal engagerer sig i det lokale foreningsarbejde.

I skolen bliver man mødt med en forventning om at præsterer godt. Allerede i folkeskolen møder vi for første gang et karaktersystemet, der sætter tal på, hvor god man er til et givent fag.

Man kan meget hurtigt få forventninger om, at tallet helst skal hedde 12 i alle fag. For de fleste vil det være en usund og urealistisk forventning, som man gang på gang ikke kan leve op til.

Sunde forventninger

Men forventninger kan også være en god ting, hvis man bliver mødt med dem på en sund måde. En sund forventning kan være, at man forsøger at gøre sit bedste i skolen.

Den forventning giver frimodighed til at gå i skole og lære noget. Samtidig giver forventningen plads til, at man kan lave fejl, så længe man har forsøg, at gøre det så godt man kunne.

Det er ikke kun i skolen, vi mødes med forventninger. Vi møder dem overalt. Fra familien, vennerne, arbejdet, samfundet og fra en selv. Men hvordan er det med forventningerne til at være kristen? Skal du præsterer noget for at være kristen? Skal du gøre noget for at være kristen? Skal du leve på en bestemt måde for at være kristen?

Guds forventninger

I biblen læser vi, at Gud skabte mennesket til at leve i fællesskab med sig. Den relation fik vi ødelagt ved syndefaldet. Gud kan ikke længere være sammen med os, fordi vi har synd i vores liv.

Men det ender ikke her. For biblen fortæller videre om, hvordan Gud gjorde det utænkelige. Han sendte Jesus for at tage straffen for den synd, der adskiller os fra ham, så vi igen kan have fællesskab med Gud.

Vi kan ikke på nogen gøre noget, der bringer os tættere på Gud. Det er Gud der gjorde det for os. Vi kan ikke præsterer noget overfor Gud, for Gud har allerede gjort det for os. Der følger ingen forventninger med at være kristen, for det hele afhænger af Gud.

Som kristen er vi sat fri fra forventningerne om at leve et bestemt liv. Men friheden er ikke meget værd, hvis ikke vi tør bruge den. Gud, der har sat os fri til at leve livet, har også kaldet os til at leve i mission, til at være i relation med dine venner, og vise dem friheden Gud giver.
newcomic