Del:

På knæ for Bibelen, Professor, for den hellige skrift!

af
21. november 2014

Sådan sagde Indre missions formand, Vilhelm Beck. Men tør vi give slip og lade Gud tage kontrol? Tør vi at ydmyge, os og gå på knæ for Bibelen, og lade os lede gennem bøn og Guds ord?

Tør du springe ud i det med Gud som vejleder?

Vilhelm Beck – Indre missions formand fra 1881 sagde dette i 1896. Og jeg tror det indrammer noget for os i IMU. I de sidste 11 måneder har strukturer stået meget i fokus i Indre Missions- og IMU’s arbejde . Der er så mange nye rammer, som har skullet sættes, og mange løse ender, som har skullet mødes.

Samtidig er der meget, vi kan engagere os i. Der er møder i ungdomsudvalget, lejrudvalget og mange underudvalg. Det er som, planlægningen og strukturerne har taget over. Som om, vi skal bruge den ene metode efter den anden for at lave den helt rigtige missionsstrategi, cellegruppe eller konflikthåndtering, for at få den helt rigtig åndelighed og bibelfundament i fællesskabet. 

Hvor er Gud?

Jeg er ikke ude i, at det er verdens dårligste idé at planlægge, sætte rammer eller at bruge tid på at sætte ord på nogle ting, der skal arbejde videre med.  Men hvor er Gud alle disse nye ting? Har vi glemt prioriteringerne, når vi oplever problemer, skal finde løsninger, eller strukturer skal omstruktureres eller helt laves om? Hvor er Gud og tilliden til, at han virker, hvis vi vender os til ham i alt dette?

Senere i samme tale sagde Vilhelm Beck: ”Man synker i knæ for den levende Gud, fordi man føler, at han har os fuldkommen i sin magt, og at man selv er fuldstændig afmægtig overfor ham, og først når man står sådan (red på sine knæ) overfor den hellige skrift uden vrøvl og indvendinger og forklaringer, men som Guds ord (…), så at man føler sig aldeles i dette ords magt, at enten bliver det et frelsende eller et fordømmende ord”

Tør vi give slip?

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er der vi skal starte i alting. At vi tør give slip, sætte os på vores knæ, ydmyge os for vores Herre, og lade ham vise os, hvordan tingene skal være. IMU skal køre, som han ønsker det. Vi skal løse tingene på den måde, han ønsker, vi skal løse tingene. Og det sker først, når vi ikke krampagtigt prøver at holde fast i tingene selv, men i stedet åbner os for ham.

Bibelen kommer med forløsende ord i denne retning: ”Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage” (Matt. 6,33-34). Og: ”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed”. Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig” (2. Kor. 2,9-10). 
newcomic