Del:

Ordet er levende

af
5. marts 2021

Forkyndelse (formidling af evangeliet) har en helt central plads i IMU, men hvor ofte stopper vi egentlig op og reflekterer over, hvad forkyndelse er for en størrelse?

Den måde, vi er tvunget til at mødes på lige nu, har fået mig til at tænke på, om dette gør noget ved forkyndelsen. Selv har jeg under krisen haft mulighed for at forkynde online – via live stream, optaget og i online grupper – og ja, så har jeg heldigvis også haft mulighed for at forkynde IRL.

Dialog og samspil

Man kunne skrive spalte op og spalte ned om, hvad forkyndelse er. Jeg vælger her at fokusere på en smal forståelse, hvor én taler formidler Guds ord til en gruppe tilhørere, men forkyndelse foregår også på mange andre planer (i samtalen, skriftligt m.fl.).

Min erfaring er, at forkyndelsen opstår i mødet mellem flere aktører (forkynderen, tilhørerne, Helligånden), og at flere parametre spiller ind (rummet, tidspunktet, formen osv.). Det er en ret kompleks størrelse, og det vil være en absolut forenkling at reducere forkyndelsen til forkynderen.

Forkyndelsen er mere end forkynderen. Forkyndelsen er levende. Guds ord er levende.

Forkyndelsen er dialogisk, selvom den måske virker monologisk. Den er en samtale mellem aktørerne. Den, der siger noget højt, er rigtignok oftest forkynderen, men det betyder langt fra, at han eller hun er den eneste, der taler.

Online forkyndelse

Samspillet mellem flere aktører og parametre er det, der har fået mig til at overveje, hvordan de online alternativer til det fysiske møde påvirker forkyndelsen. Måske stiller det andre krav til os – både som forkyndere og tilhørere – når vi mødes online? Måske kan vi lære noget af situationen, som vi skal tage med os, når vi mødes igen fysisk?

Som forkynder gør det noget ved mig – og muligvis også det budskab jeg kommer med – hvis tilhørerne i et online rum slukker for deres kamera, eller jeg live streames uden at kunne se og fornemme tilhørerne.

Som tilhører oplever jeg, at jeg går hen og bliver lidt ligeglad, fordi det hele virker lidt mindre forpligtende. Forkynderen kan være sværere ”at mærke” gennem skærmen – og særligt, hvis han eller hun ikke er på live, men optaget på forhånd.

Guds ords kraft og vores rolle

Jeg tror selvfølgelig på, at Guds ord kan virke igennem de digitale medier, og at han derigennem kan skabe og styrke troen på Jesus i os, der lytter og ser med, for Guds ord ”vender ikke virkningsløst tilbage” (Es 55,11).

Når det er sagt, bør vi både som forkyndere og tilhørere overveje, hvilken rolle vi hver især har for at skabe de bedste rammer for, at Ordet kan få lov at slå rod i os, og det kan blive til liv.
newcomic