Del:

Money, money, money…

af
18. april 2016

Der er pt. stor presseomtale af kendte personligheder, der har gemt deres formuer i skattely, og generelt får penge meget opmærksomhed i medierne, men hvordan skal vi som kristne forholde os til dem?

Det er ikke kun i medierne, at penge får stor omtale. Ifølge Randy Alcorn, der har skrevet Spar op i Himlen, så "relaterer 15 procent af alt, hvad Kristus taler om, til dette emne – det er mere end hans tale om Himmel og Helvede til sammen." (s. 11). Dette finder jeg ret tankevækkende, for det må betyde, at penge faktisk er et ret vigtigt emne…

Diagnosen: Penge stjæler pladsen fra Gud

…eller også bruger Jesus så meget energi på dette, fordi vi mennesker har en tendens til at gøre penge til noget meget, meget vigtigt. I det materielle ligger kimen til afgudsdyrkelsen, som gennem hele Bibelen bliver fastsat som grundsynden, hvormed vi med Carsons ord "af-guder Gud." (Forargeligt, s. 45).

Når vi lader penge styre vores liv, så er vi netop faldet i samme fælde, som israelitterne gjorde igen og igen, og derved bryder vi det første bud: "Du må ikke have andre guder end mig." (2 Mos 20,3).

Luther siger således i Den Store Katekismus: "En Gud kaldes det, som man venter sig alt godt fra, og som man tager sin tilflugt til i al nød.", og for mange i vores samfund er denne plads blevet indtaget af penge, forsikringer, aktier osv. osv.

Er du også ramt af havesygen?

Medicinen: Overlad kontrollen til Gud

"Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon." (Matt 6,24).

Dette er yderst klar tale af Jesus. Det er ikke gråt og grumset. Men hvad skal vi så gøre, når vi føler, at pengene begynder at tage styringen? Læg dem frem for Gud, og spørg ham, hvad du skal gøre med dem. Der er jo intet galt med at have penge, men vi må huske på, at alt er givet os af Gud, og vi blot er forvaltere af hans gode gaver. Det forstod den fattige enke (Mark 12,41-44).

Lad os derfor have det rette perspektiv: Penge er døde, men Gud er levende.
newcomic