Del:

Min navle er egentlig ret flot

af
15. oktober 2020

Det er så dejligt at kigge indad og ned i min egen navle. Hvad skal jeg nå i mit liv og hvad skal jeg gøre for at det lykkes? Hvis jeg er ihærdig så skal jeg nok få succes i livet; både på jobbet, i fritiden og i min familie. Eller er mit fokus måske rettet det forkerte sted hen?

Navlepilleri

Hvor er dit fokus rettet hen? Skal det kristne fællesskab tilpasse sig dine planer for at du vil hjælpe eller tilpasser du dig til fællesskabet? Når dit eget liv, dit CV, din egen lille ”personvirksomhed” bliver vigtigere end at tjene andre og ofre sig for andre kan det være at dit fokus skal rettes lidt. I stedet for at kigge ned i din egen navle og fokusere på dig selv og hvad du kan opnå, kan det være at din næste har brug for hjælp. Har du tid til at hjælpe i dit liv? Stopper du op eller har du for travlt med at nå det du skal gøre for at være en succes i dit liv?

Jeg kan personligt godt være bange for at selvopofrelsen til dels er forsvundet fra Danmark og altså også i vores kristne fællesskaber. Vores liv handler mere om at tjene os selv i stedet for at tjene andre. Der er et ord for det – egoisme. Hvordan bekæmper vi egoismen? Jo vi sætter fokus på noget andet, eller nogen anden. Jesus skal være forbilledet og han peger på næstekærligheden som modsvar til egoismen.

Jesus er vores eksempel

Fil. 2,3-5: Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,
men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,
for at i Jesu navn
hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,
og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære.

Sæt andre højere end jer selv. Men hvordan? Jesus er eksemplet. Vores Herre blev tjener for os! Når Gud vil være vores tjener så kan vi med glæde også være det for andre.
newcomic