Del:

Meningen med livet!

af
5. marts 2017

Man kan stille mange spørgsmål til livet, og et af de dybe af slagsen fik jeg stillet af en elev på Odsherreds Efterskole i forbindelse med Cafebussens besøg i sidste uge: Hvad er Guds formål med os og med verden? Et spørgsmål, som måske også kunne formuleres: Hvad er meningen med livet?

Til fællestime

Selvsamme elev befandt sig senere til en fællestime, hvor også vi fra Cafebussen var inviteret, og hvor netop dette var emnet for en lærers oplæg: Hvad er meningen med livet? Og han præsenterede 8 forskellige bud på det:

1.     At opnå størst mulig nydelse (hedonisme)

2.     Man skaber selv sin egen mening med livet

3.     At føre slægten videre

4.     At indgå i sociale fællesskaber

5.     Gud

6.     At fremme videnskaben

7.     At leve for æstetik/skønhed: film, litteratur, natur, kunst

8.     Livet er totalt uden mening. 

Elevernes svar

Læreren bad eleverne med farvede kort tilkendegive deres umiddelbare indstilling overfor de forskellige holdninger. De skulle løfte et grønt kort, hvis de overvejende var positivt stemt overfor holdningen og et brunt hvis de overvejende var negativt stemt.

Der var meget interessant at se elevernes svar. Overvejende var de mest positive overfor holdningen, at livets mening er at opnå nydelse, og holdningen, at livets mening alene er noget, som man selv skaber.

Bibelen taler sandt

At sidde til den fællestime gjorde mig egentlig bare utrolig taknemmelig. Jeg tror, at Bibelen taler sandt, og at dens bud på meningen med livet er følgende:

-       At tage imod at Jesus døde for mig, fordi Gud elsker mig, sin skabning (Joh. 3,16)

-       At elske Gud og leve i relation til ham (f.eks. Matt. 22,37-40)

-       At elske mig selv (f.eks. Matt. 22,37-40)

-       At elske min næste (f.eks. Matt. 22,37-40)

-       At forvalte Guds skaberværk på bedste vis (1. Mos. 1,28)

Og det giver mig mening, identitet, håb og fred.

Det, der fyldte mig den fællestime, var, at selv hvis jeg ikke havde troet, at Kristendommen er sand, så er jeg ikke i tvivl, om hvad jeg har mest lyst til at tro, at livets mening er!
newcomic