Del:

Mangfoldighed er en rigdom

af
7. februar 2019

Mennesker er forskellige. Vi er skabt i Guds billede, og det betyder, at han er en mangfoldig Gud. Derfor bør vores fællesskaber, arrangementer, forkyndelse, lovsang osv. også være præget af mangfoldighed.

For nyligt var jeg med på Bibellejr. Da vi var flest, var vi 10 personer. Det er ikke så mange, men der var en stor mangfoldighed i gruppen. Vi kom fra vidt forskellige steder og havde ret forskellige personlighedstyper.

Denne mangfoldighed blev en prædiken for mig, for selvom vi var meget forskellige, så var der stor frimodighed i gruppen, skønt flere slet ikke kendte hinanden ved lejrens begyndelse. Det var en dejlig og givende lejr, som jeg nok vil have i kroppen i et stykke tid.

Guds kludetæppe

Kirken er som et kludetæppe, der består af alle mulige stykker stof. Nogle gange tror jeg, vi glemmer dette og kommer til at ensrette os. Vi skaber en kultur, hvor man skal mene, synes og gøre det samme, så man ikke støder nogen. Det er selvfølgelig godt, vi ikke provokerer unødigt, men hvis det fører til en usund homogenisering, tror jeg, vi har misforstået noget.

Gud har skabt os forskellige, fordi han ønsker, at vores fællesskab skal være spraglet. For sådan er Gud selv. Gud kan ikke puttes i en kasse. Han sprænger vores fantasi og har så mange facetter, så man skal bruge en evighed på at lære ham at kende.

Denne mangfoldighed er en stor rigdom, vi skal huske på.

Guds lim

I Bibelen beskrives det kristne fællesskab som et legeme, der består af mange forskellige lemmer (1 Kor 12,14), men der er noget, der binder dem sammen. Det er ikke fodbold, et venskab fra barnsben eller efterskolen. Den lim, der binder Kirken sammen, er Kristus: "I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren." (Ef 2,21).

Fordi Jesus er fælles for os, er der plads til ALLE mennesker i det kristne fællesskab. Mangfoldigheden i Kirken er en rigdom, fordi den viser dem, der ikke tror på Jesus, hvem Gud er. Når de ser vores fællesskab, får de et glimt af Guds kærlighed og mangfoldighed. Eller sådan bør det i hvert fald være…

Hvordan skaber I plads til mangfoldigheden i jeres IMU?