Del:

Luk mørket ind

af
25. maj 2018

Mørket kan tage mange former, men rent instinktivt flygter vi fra mørket i os, eller også prøver vi at gemme det.

Mørke er lig med uvished, uvished er kontroltab, og kontroltab kan nemt ende i frygt. Samtidigt hylder vi lyset. Livet handler om at være opLYST. Vi skal have sager beLYST. OpLYSning er løsningen på verdens problemer. Samtidigt med at vi hører: ”Always look on the bright side of life.”

Mørket er livnødvendigt

Hvis en baby kommer for hurtigt ud af maven, kan det have fatale konsekvenser. Et frø skal ned i jorden, ned i det fugtige, klamme, lukkede og omklamrende mørke, for at dø. Paradoksalt nok er det netop i mørket, at livet spirer frem og bliver til.

Selv efter at livet er spiret frem og er kommet ud af jorden/mørket, er det stadig uendeligt afhængig af det mørke, som den er kommet op af og rodfæstet i. Hvis der ikke er nok næring i jorden, eller hvis der er for lidt jord, så er planten dødsdømt. Hvis den ikke er rodfæstet i mørket, så ender lysets med at blive dens død.

Mennesker har brug for livets mørke

Vi mennesker har brug for mørket. Vi har brug for at lade os opsluge af mørket. Vi har brug for at tillade os selv at være i tvivlen, afmagten, frygten, sorgen, meningsløsheden osv.

Skal vi gøre det, fordi det er rart? Nej! Vi skal gøre det, fordi det er nødvendigt. Vi skal finde ud af, at selv om alt andet ramler omkring os, så er vi stadig i live. Jeg er stadig mig, og selv i mit livs værste mørke, er Jesus stadig med.

Det er selvfølgelig ikke alt mørke, vi skal lukke ind. Kun det mørke som hører naturligt med til at være menneske. Det kunne være sorg, tvivl, min uperfekthed, mine fejl, mine mangler, synd osv. Vi skal holde os langt væk fra at eksperimentere med ånder og lignende. Den slags mørke er udelukkende destruktivt.

Mangel på mørke vitamin

For hvis vi forsøger at fortrænge eller glemmer mørket, så hober det sig op og så kan vi slet ikke håndtere det i sidste ende. Hvis vi hele tiden jagter efter lyset, glæden, meningen, følelsen af at tro, at høre til, et formål, et håb om en bedre dag i morgen. Så mister vi vores rodnet og så vælter vi, når solen begynder at bage, eller når stormen kommer ind over vores liv.

Luk det sunde mørket ind og husk: ”De stærkeste rødder har træ i blæst.”
newcomic