Del:

Ligestilling...?

af
10. maj 2019

Så blev der trykket på valgknappen, hvilket unægteligt betyder, at den kommende måned kommer til at stå i debattens tegn.

En af de debatter der med jævne mellemrum dukker op, og som sikkert også kommer frem den kommende tid, er ligestillingsdebatten. Vi ser den både i dens rene form, som når man snakker om kønskvoter i bestyrelser, og i mere diskrete udgaver, når man for eksempel diskuterer vores skattesystem.

Et lige samfund

I Danmark har ligestillingsdebatten resulteret i, at vi er forholdsvist ligestillede på rigtig mange parametre. Både med hensyn til stemmeret, retten til uddannelse og adgang til sundhedsvæsnet har ligestillingen slået igennem.

Der er selvfølgelig også punkter, hvor der stadig er forskelle på os. Mænd tjener generelt lidt mere end kvinder, kvinder har ret til en længere barsel end mænd og kvinder klarer sig bedre i skolen end mænd.

Jeg tror det er godt, at vi prøver at regulere vores samfund, så det er lige retfærdigt for alle. Men samtidig må jeg også se i øjnene, at det er et projekt, vi aldrig kommer 100% i mål med. Der vil altid være punkter, hvor vi ikke er ligestillede.

Guds ligestilling

I forhold til Gud er det dog en helt anden sag. Her er vi alle ligestillede. Biblen fortællers os gang på gang, at når det kommer til Guds relation til os, så er der ingen forskel uanset om man er kvinde eller mand, rig eller fattig eller hvilken hudfarve man har.

Biblen fortæller os, at vi er skabt i Guds billede. Vi er skabt til at ligne Gud (1. Mos 1,26) og Gud elsker os uendeligt højt (Es 43,4). Men på grund af synden er vi alle skyldige i forhold til Gud (Rom 3,18-19). Hvis frelsen kom an på os selv, ville vi alle være dømt til fortabelse.

Heldigvis fortæller biblen os også, at det ikke kommer an på os. “For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.  For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.” (Joh 3,16-17)

I forhold til Gud ER vi ligestillet. Vi er alle højt elskede syndere, som Jesus gik i døden for, for at vi kan opnå frelse ved ham.

Det er ligestilling på allerhøjeste plan
newcomic