Del:

Køn er ikke noget vi selv definerer

af
3. oktober 2019

Ja jeg ved det godt, jeg kunne bare skrive en blog, om noget der ikke er farligt. Noget med at vi skal elske alle og forsøge at være gode mennesker, og så er alt i orden.

Det var lettest at skrive en ufarlig blog, men det er ikke altid det letteste, der også er det rigtigste. Jeg har derfor valgt at skrive om det at have to køn.
Det er vigtigt for mig at sige til dig, der ikke kan se dig i enten mandekønnet eller kvindekønnet, at jeg ikke er ude efter at ”smadre” dig som menneske, for jeg anerkender fuldt og helt, at du har nogle helt sande og reelle følelser, som jeg med min holdning kommer til at udfordre. 

Men jeg kan ikke se det på en anden måde, end at vi er nødt til at turde snakke og debattere det for at kunne blive klogere på hinanden. Derfor skriver jeg om køn i denne blog. 

Der er noget galt i Danmark...

I vores samfund er der i dag en voldsom debat omkring det at definere sig som enten mand eller kvinde eller noget helt andet. Vi skal heller ikke længere end til Sverige, for at finde at der er et 3. køn nemlig ”hen” - som hverken er kvinde eller mand.

Spørgsmålet bliver relevant, fordi nogle mennesker i vores samfund finder det problematisk at definere sig som enten mand eller kvinde. De føler sig måske ikke hjemme i deres egen krop, de føler sig måske mere som noget andet, end det køn de blev tildelt ved fødslen. 

Vores samfund har i årtier haft en tanke om, at vi selv skal have mere og mere frihed, for det er lykken at have frihed. Det betyder, at vi i dag lever i et samfund, hvor det at have friheden til at vælge noget så centralt som sit eget køn, ses som det store mål – for vi er jo frie. 

Problemet er bare, at i takt med at friheden til at vælge køn er blevet større, er selve forvirringen, om hvem jeg faktisk er, også blevet det.

Gå i dialog

Jeg mener, der er noget helt galt i den fremstilling, af hvad ægte frihed er!

Ja jeg vil også have, at vi skal have et frit samfund, hvor debatter som denne kan tages, og hvor holdninger kan brydes og vi sammen, nogle gange i enighed andre gange i uenighed, kan blive klogere på hinanden. Men jeg mener, det er forkert, at svaret altid er, at samfundet må give flere muligheder, og at det er det eneste, vi kan gøre. 

Svaret kan, for mig at se, godt være, at vi på den ene side anerkender, at der er forskellige syn på, hvad det vil sige at være mand eller kvinde, samtidigt med at vi fastholder, at der er to køn, og at disse køn blev vi givet ved fødslen!
Det er for mig at se ikke forkert, at fastholde køn som noget vi ikke selv definerer, men noget der er defineret for os af biologien, eller måske ligefrem af Gud. Samtidig så må vi gå i dialog, og kærlighed til vores medmennesker samtale med dem der føler sig forkerte i det mandlige, kvindelige eller i en helt tredje definition af kønnet. For vores sande frihed består ikke altid i flere muligheder, men i at have gode rammer at samtale ud fra. 

Lad os derfor fastholde at Guds skaberværk faktisk er rigtig, men at vi lever i en verden, hvor man kan være i spil med det selv samme skaberværk, og at løsningen er dialog og ikke udefinerbar kønsidentitet.




newcomic