Del:

Jul endnu engang

af
5. december 2014

Ja så sker det igen. Julen står for døren med gaveræs, glæde, eksaminer, samvær, familieproblemer, julesange, sorger, savn, mad, mørke, kulde, julelys og alt det andet...

Jeg kunne sige en masse, men i virkeligheden tror jeg ikke, det er kloge ord, vi har brug for. Vi har brug for at stoppe op!

Sl. 46,11: Stands, og forstå at jeg er Gud

Derfor vil jeg opmuntre jer til at bruge december i fordybelse, forundring og undren over det under, som inkarnationen er: At Gud blev menneske!

Med inspiration fra "Bøn til tiden" af Erik Hvid. Læs det i bidder. Læs det igen. Brug tiden:

Indledning

Velsignet være du, Herre Jesus Kristus. Universets konge. Dog født af jomfru Maria

(Stilhed)

Han sænkede himlen og steg ned!

Salme 18

Joh. 1,10-14

Fader vor

Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, Guds søn og til Jesu blod, som renser os fra al synd og værner os mod alt ondt.

Jeg tager min tilflugt til Jesus Kristus, den korsfæstede og genopstande frelser.

Jeg bekender, at jeg i Jesus Kristus har mødt Guds selvhengivende kærlighed. 

Amen

Min hjælp kommer fra Herren

Velsignet er du, Herre Jesus. Du kom til verden og iklædte dig menneskelighed, for at rejse os op og få del i din opstandelse.

(Stilhed)

Min hjælp kommer fra Herren

Sl. 121

Luk. 1,78-79

Åben vore hjerter så vi må kende din kærlighed og åbne os for din nærhed. Gør at vi kan glæde os over din tilstedeværelse. Kongernes konge og herrernes herre.

Faderen, der har vist os sin kærlighed være med os.

Sønnen som er kommet til os, være med os.

Helligånden som fylder hele verden, være med os.

Den hellige treenighed, være i os og omkring os nu og altid

Amen

Velsignelse

Velsignet være du Jesus Kristus. Verdens lys. Du steg ned i vores mørke. Og løfter os ind i lyset

(Stilhed)

Lad din vej kendes på jorden

Salme 67

1. Joh 4,7-11

Ære være dig, vor Gud, ære være dig!

Himmelske Konge, Sandhedens Ånd,

Som er på ethvert sted og fylder alle ting,

Velsignelsens Skat, Livets Giver,

Kom! Bliv hos os! Rens os fra al urenhed!

Og frels vore sjæle ved din godhed! Amen.

 

Gud være tak som giver os sejren,

ved vor Herre Jesus Kristus. 
newcomic