Del:

Jeg er jo enig...

af
11. december 2016

Jeg er jo egentligt enig med biskop Peter Fischer-Møller, når han siger, at der kun er én Gud. Der findes jo kun én Gud, så alt må være forsøg på at beskrive den ene Gud. Kæden hopper dog helt af, når han påstår, at vi bare fortæller forskellige historier om denne ene Gud. Altså at vi bare rejser af forskellige veje derhen…

Bibelens billede af Gud er simpelthen uforenelig med eks. Islams billede af Gud – de kan ikke begge have ret. Tror vi på, at Bibelens billede af Gud er sandt, så må alle de andre være falske, da de i sin kerne er uforenelige. Det er forsøg på at fortælle historier om den ene og sande Gud ja, men det er falske historier - hvis altså vi anser Bibelen for at være Guds åbenbarede og sande ord. 

Det er ikke kristendom

Hvad Peter Fischer-Møller derfor påstår, er ikke bare noget andet, end hvad vi finder i bekendelsesgrundlaget for folkekirken, hos Paulus, hos de forskellige forfattere af både GT og NT, og hos Jesus selv. Det er direkte modstrid. I så fald er det jo simpelthen ikke kristendom. Det er som at sidde og kigge på den gren man egentligt sidder på og tænke: ”det gør nok ikke noget, hvis jeg saver lidt her”. Og ja det var en skjult henvisning til Joh. 15,5 (slå den lige op, hvis det ikke sidder på fingerspidserne. Det havde jeg brug for).

Hvad gør vi?

Hvad gør vi så som kristen ved det, at en af biskopperne i vores kirke leger ”klip og klister” med hele kirken grundlag? Tager vi vores gode tøj og skrider? Ikke hvis jeg skulle bestemme. Heldigvis har det aldrig været biskop, kirkeminister, pave eller noget i den stil, der har gjort kirke til kirke. Og halleluja for det.

Hvad er kirken?

Kirke er kirke, når mennesker vælger en præst, som de vil lave kirke sammen med. Det er ikke primært en bygning, det er ikke primært en institution, men en levende menighed, som laver kirke på det eneste fundament, hvorpå en kirke kan stå, Guds ord. Tænk hvis folk altid havde skredet, når biskopper havde sagt fuldstændig tossede ting, så havde kirken i dag været endnu mere fragmenteret end den allerede er.

Min opfordring er derfor: 

  1. Bliv ved med at lave kirke på det fundament.
  2. Støt og opmuntre de mange præster, som rent faktisk ønsker at lave kirke på det fundament.
  3. Og bed alt hvad remmer og tøj kan holde for den danske folkekirke og for Peter Fischer-Møller.

 

 
newcomic