Del:

JA - Han er sandelig opstanden!

af
12. april 2020

Jeg elsker påske, og særligt elsker jeg påske søndag. Der er ligesom en særlig stemning, når man sidder og venter på at hører ordene “Kristus er opstanden”.

De seneste dage har vi fulgt Jesus, fra skærtorsdags indstiftelse af nadver, og senere tilfangetagelse, over langfredags korsfæstelse og død. Nu sidder vi så her, og venter på præstens udråb - “Kristus er opstanden!” “JA han er sandelig opstanden!”. Herefter eksploderer dagen i en lang fest, med glæde, godt humør og “dig være ære” brusende ud af orglet.

Hvad er meningen

Men Hvad betyder disse ord egentlig? Ja han er opstået, men hvorfor er det lige det er så vigtigt? Jeg kunne godt prøve at skrive en hel masse om det, men jeg vil i stedet overlade ordet til Paulus, for han har egentlig formuleret det ret godt i 1. Korintherbrev kapitel 15.

Når I nu har fået at vide, at Kristus opstod fra de døde, hvordan kan så nogle af jer påstå, at det slet ikke er muligt at genopstå? Hvis det ikke er muligt, så kan Kristus jo heller ikke være genopstået. Men hvis han ikke er genopstået, så er vores forkyndelse tom snak og jeres tro til ingen nytte. I så fald har vi afgivet falsk vidnesbyrd om Gud, for vi har sagt, at han oprejste Kristus fra de døde. Men det kan han ikke have gjort, hvis det ikke er muligt at opstå fra de døde. Altså, hvis døde ikke kan genopstå, så er Kristus heller ikke genopstået. I så fald er jeres tro værdiløs, og I har ikke fået tilgivelse for jeres synder. Desuden er alle de, som er sovet ind i troen på Kristus, gået fortabt, og vi, som har satset vores største forventninger i dette liv på Kristus, er så de ynkværdigste af alle mennesker.
(1. Kor 15, 12-19 - Biblen på hverdagsdansk)

Er Kristus ikke opstået, er menneskeheden fortabt, og vi der bekender os til Kristus er de ynkeligste af alle mennesker. Troen giver simpelthen ingen mening, hvis ikke Jesus opstod påskemorgen - den er værdiløs.

Men

Paulus stopper heldigvis ikke her, for der er mere at sige. Efter denne nedslående konstatering, fortsætter han med et fantastisk Men!

Men nu er Kristus opstået fra de døde. Han er den første, og han skal følges af de mange hensovede, der en dag vil genopstå. Døden kom ind i verden på grund af ét menneske, nemlig Adam. Ligeledes blev opstandelsen fra de døde en realitet på grund af ét menneske, nemlig Kristus. Ligesom alle, der er af Adams slægt, skal dø, sådan skal alle, der hører Kristus til, oprejses til nyt liv.
(1. Kor 15, 20-22 - Biblen på hverdagsdansk)

At Kristus er opstået, er det hele kristendommen bygger på. Uden opstandelse - ingen kristendom - ingen tro. Men på grund af Jesu opstandelse påskedag, er døden ikke længere det sidste punktum i livet. På den anden side venter opstandelsen, for dem der hører ham til.

Derfor elsker jeg påskedag, og derfor elsker jeg at synge “Dig være ære”, for Kristus er opstanden - JA han er sandelig opstanden!

Glædelig påske.

Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
Lyset fylder haven,
se, en engel kom,
åbned klippegraven,
Jesu grav er tom!
Dig være ære,
Herre over dødens magt!
Evigt skal døden være
Kristus underlagt.
newcomic