Del:

Israel: Det femte evangelium

af
27. marts 2020

PÅSTAND: Bibelen består af en lang række tekster, som er skrevet ind i en historisk og geografisk sammenhæng. Glemmer man dette, risikerer man at reducere den til fiktion på linje med et eventyr.

I denne uge er jeg i Israel, hvor jeg underviser på Ordet og Israels Discipelskole i Poriya ved Tiberias. Emnet er Apostlenes Gerninger med særligt fokus på thessalonikermenigheden. Jeg har været hernede én gang før, og igen må jeg bare sige, at der er noget særligt ved dette land.

For det, man kan læse om i Bibelen, er foregået lige her omkring, hvor jeg befinder mig lige nu.

Vildt nok, ikke?!

Verdenshistorie

Jeg glemmer nogle gange dette, når jeg læser i Bibelen. Jeg kommer til at hive teksterne ud af den sammenhæng, de er skrevet i.

Måske kender du det?

Men det er en farlig tendens.

For det første så misser vi simpelthen meget vigtigt i teksterne, hvis ikke vi husker på, at de er skrevet ind i en historisk kontekst. For slet ikke at tale om den geografiske sammenhæng, og netop det sidste er en øjenåbner, når man befinder sig i Israel. Det er som om, at det, at man fx selv kan se Geneserat Sø, pludselig bliver ”et femte evangelium”.

For det andet risikerer man at misforstå teksterne. Jeg ved godt, at den fare alligevel er til stede, men den bliver ikke mindre, hvis man helt lukker øjnene over for deres kontekst.

For det tredje – og det er det værste – så er der fare for, at man glemmer, at Bibelen beretter om noget, der er en historisk virkelighed. Det er langt fra ligegyldigt, om Jesus faktisk opstod fra de døde, eller om det blot er en god historie, ja, dette er faktisk altafgørende.

Min historie

Bibelen er altså verdenshistorie, men den er mere end det. Bibelen er ikke blot en historiebog. Den er Guds ord, som han har åbenbaret. Paulus skriver således til Timotheus:

”Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed.” (2 Tim 3,16)

Jo, Bibelen beskriver ting, der er sket i virkeligheden, men til forskel fra en bog, der fx beskriver Berlinmurens fald eller 9/11, som er historiske begivenheder, som med tiden vil blegne, så kredser Bibelen om et historisk faktum, som aldrig vil blegne, nemlig at Jesus døde og opstod på tredjedagen.

Denne historie er ikke kun verdenshistorie, men den er også en del af min historie.

Er den en del af din?
newcomic