Del:

IMU på tværs

af
8. oktober 2017

Det kan være både udfordrende og irriterende, at skulle arbejde sammen med nogen, der er anderledes end en selv. Men, at arbejde sammen på tværs af alders og interesseskel, kan være enormt givende

For ikke så længe siden var jeg til inspirationsdag i region midt. Dagen handlede om at brænde på tværs. Med dette emne ønskede man i regionen, at sætte fokus på, at vi er en del af den samme organisation, og arbejder mod det samme mål, på trods af forskellig alder, interesser, læringsstile og hvad der nu ellers skiller os fra hinanden.

I løbet af dagen fik vi undervisning om, at brænde på tværs af de skel der er i vores fællesskaber. Der blev endvidere udvekslet historier, erfaringer og ideer til fremadrettet at arbejde på tværs.

Alt i alt var det en utrolig inspirerende og opmuntrende dag, som gav mig mod på at arbejde sammen med både de ældre og de yngre i IM.

Fællesskab er ikke nemt

Der er store udfordringer i, at få et samarbejde på tværs af alders og interesseskel til at fungere. Vi har forskellige måder, vi gerne vil samles på, forskellige sange vi gerne vil synge, forskellige emner der optager os, forskellige forventninger til hvad fællesskabet skal tilbyde.

Så hvorfor skal vi overhovedet bruge tid og energi på at arbejde sammen? Er det ikke nemmere, at lave noget sammen med dem vi ligner og er enige med.

Fællesskab giver nye synsvinkler

Det er mere besværligt, at arbejde sammen med nogen man ikke er enige med. Det er ikke altid lige spændende, at være til et møde der ikke er tilpasset ens egen målgruppe. Men hvor er det givende, at være sammen med andre man ikke ligner. Der kan man få nye vinkler på sit trosliv. Man kan få del i erfaringer, de ældre generationer har tilegnet sig gennem livet. Man kan få lov at mærke børnenes umiddelbare glæde.

Hvis man aldrig møder og arbejder sammen med andre end min IMU, misser man muligheden for, at se hvor mangfoldig og underfuldt Guds skaberværk er, og sammen misser vi muligheden for at nå længere ud med evangeliet.

Jeg mener derfor, at vi bør tage udfordringen op, og arbejde alt det på tværs vi kan.
newcomic