Del:

Ikke koncept, men kald

af
27. oktober 2015

At være discipel handler om at spørge, hvor Jesus vil, at jeg skal være, at hvad han vil, at jeg skal gøre.

For et par uger siden var jeg sammen med de andre ansatte på konference i Oslo, og det overordnede tema var: "Being LUTHERAN in our time". Vi var sammen med vores søsterorganisationer fra Norge, Sverige og Finland, og det var meget inspirerende at være med (se evt. videoen her).

De to undervisere, Gene Edward Veith (USA) og Knut Tveitereid (Norge), underviste i seks lektioner, og det var meget givende. At redegøre for alt, hvad de sagde, er der slet ikke plads til her, men jeg har lyst til at trække to punkter frem, som jeg bl.a. tog med mig hjem fra konferencen, og som nok kommer til at fylde en del for mig i den kommende tid – både personligt og i min forkyndelse.

At være discipel af Jesus

For det første talte Knut om, hvordan man ofte har haft en tendens til at konceptualisere discipelskab: "Når du gør sådan og sådan, så er du en discipel," eller "Tre trin til at blive Jesus-discipel", men den tanke gjorde han op med.

For det at være discipel af Jesus er ikke så firkantet. Det er forskelligt, hvordan det enkelte menneske udlever efterfølgelsen, og det skyldes, at vi ikke er ens, og at vi ikke står i de samme situationer. At være discipel handler om at spørge, hvor Jesus vil, jeg skal være, og hvad han vil, at man skal gøre. Knut sagde: "Discipleship is not a thin and fixed concept, but relates to all the resources in a thick and flexible theology."

Med andre ord, så må vi som kristne være grundfæstede i bøn og bibel, så vi ser på Jesus og lærer af ham, så vi kan handle efter hans vilje i vores hverdag i de situationer og relationer, vi hver især står i.

At leve i kald og stand

For det andet talte Gene om den lutherske forståelse af kaldet, og på mange måder hænger det godt sammen med, hvad Knut sagde om discipelskabet. Gene pegede bl.a. på, hvordan Gud virker gennem midler. Han bruger nådemidlerne (Ordet og sakramenterne), men derudover bruger han også mennesker, ting, vejret osv. Han kan selvfølgelig godt gribe ind i verden uden, men det normale er, at han benytter sig af midler. Det betyder, at Gud er til stede i selv de mindste forhold, og får vi øjnene op for det, så vil vi opleve, at Gud er nær på en helt særlig måde.

Kaldet skal desuden også forstås bredere, end det sommetider er blevet. Gud kalder alle mennesker til at leve i deres kald i forhold til følgende fem områder af livet: 1) Kirken, 2) familien, 3) arbejdet, 4) samfundet og 5) alment næstekærligt. Igen bliver det tydeligt, at Gud virker meget mere, end vi måske nogle gange ser.

Til slut to spørgsmål:

1) Hvordan er du discipel af Jesus?

2) Hvordan lever du dit kald ud i forhold til de ovenstående kategorier?
newcomic