Del:

Hvor ska' vi hen, du?

af
26. januar 2018

Det er vigtigt, at vi i IMU løbende har dialog med hinanden på alle planer – lokalt, regionalt og på landsplan. Kun ved at snakke sammen, bliver vi klogere på, hvilken retning vores bevægelse skal gå i. Udebliver dialogen opstår risikoen for, at afstanden mellem det lokale og det landsmæssige arbejde bliver for stor.

Jeg er for omtrent en måned siden blevet undervisningskonsulent i IMU, og der er rigtig mange bolde i luften. Sådan er det jo, når man går ind i et nyt job. Min hovedopgave er, at have fokus på og være med til at udvikle den undervisning og forkyndelse, som IMU udbyder i form af 4U, volontørkursus, smågruppeoplæg og meget andet.

Men noget, der ligger mig meget på sinde, er, at vi ikke på landsplan udarbejder en masse materiale, som ikke bliver brugt. Det vil jo være en dårlig forvaltning af vores fælles ressourcer.

Dialog – men hvordan?

Vi skal derfor blive endnu bedre til at lytte til, hvad jeres behov er ude i det lokale og det regionale arbejde. Der skal være mere dialog, for vi ønsker at høre, hvad det er, I har brug for.

Hvis vi nu fx fra landsplan stort set kun udarbejder smågruppeoplæg om, hvem de små profeter var, men det, der faktisk fylder lokalt, er problemer med kliker og grupperinger, så vil vi kun komme hinanden nærmere, hvis vi snakker sammen på tværs.

Spørgsmålet er blot, hvordan denne dialog bedst muligt kommer i stand, og her er der mange forskellige tanker i spil, og nu deler jeg nogle af dem med jer.

Man kunne arrangere nogle dialoggrupper, hvor lønnede og frivillige kunne sparre og inspirere hinanden, men hvordan skulle sådanne grupper se ud, hvem skulle inviteres, og hvor skulle de holdes?

Man kunne lave spørgeskemaer og sende rundt, men hvad skal indholdet være i sådanne? Skal de være digitale eller analoge? Og gider folk i det hele taget udfylde dem, når alt kommer til alt?

Eller man kunne bruge de sociale medier på en eller anden måde.

Dialogen skal jo begynde et sted…

Der er altså masse af ideer, men nogle gange skal man måske bare begynde med det, der ligger lige foran én, og i dette tilfælde er det altså et blogindlæg.

Derfor slutter jeg her med to spørgsmål, som du meget gerne må kommentere på – det vil i hvert fald hjælpe os gevaldig meget:

 

  1. Hvordan skaber vi en tættere dialog mellem det lokale og det landsplansmæssige arbejde?

  2. Hvilke nye tiltag og emner synes du, at vi skal arbejde med i forhold til undervisningen i IMU?newcomic