Del:

Hvad er synd?

af
8. april 2022

Uanset hvor hårdt vi prøver, så mislykkes vi med at elske Gud og vores næste. Det er med til at skabe en kløft mellem os mennesker og Gud. Den kløft kaldes synd.

Kløften mellem Gud og mig

Synd beskrives nogle gange som det at ”ramme ved siden af” eller at gøre ”oprør”. Adam og Eva gjorde oprør ved at spise af frugten, og pludselig var der en kløft mellem mennesker og Gud. Den kløft føler vi også i dag. Gud fortæller os, at Bibelen hviler på at elske Ham og elske vores næste.

Jeg tror, vi alle kender til ikke at slå til. At vi ikke engang formår at elske vores familie eller vores bedste venner uden at såre dem. Vi kommer til kort. Paulus beskriver vores kamp på den her måde i Romerbrevet kapitel 7: "For jeg forstår ikke mine handlinger. Det, jeg vil, det gør jeg ikke, og det, jeg hader, det gør jeg." Selvom vi prøver vores bedste, kommer vi altså til kort. Vi formår ikke at gøre, som vi vil. Vi elsker ikke Gud, og vi elsker ikke vores næste. Ligesom for Adam og Eva skaber det en kløft mellem os mennesker og Gud. Den kløft kaldes synd. 

Der er brug for hjælp

Vi har brug for Gud til at hjælpe os af med denne kløft. Mange af os nægter at erkende, at vi har brug for hjælp. Vi kæmper og kæmper for at blive perfekte og være det bedste menneske, vi kan. Men gang på gang erfarer vi som Paulus, at vi gør det modsatte af, hvad vi vil.

Første skridt er altså, at vi indser, at vi ikke kan selv. Næste skridt er, at vi kommer til Ham, som kan hjælpe os, og beder om hjælp. De her skridt kan også kaldes erkendelse og bekendelse.

Sidste skridt har Jesus udført for os. Han fjernede kløften mellem mennesker og Gud ved at tage den straf, som du og jeg skulle have taget. Ingen af os 8 milliarder mennesker, der lever lige nu, formår at fjerne kløften mellem os og Gud.

Kun Gud kan tilgive og fjerne den kløft. Straffen for synden tog Jesus selv. Til slut kan vi glædes over ordene fra Første Johannesbrev kapitel 1: "Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os for al uretfærdighed."
newcomic