Del:

Hvad er IMU egentlig? – kort!

af
22. marts 2018

Nogle gange får jeg spørgsmålet "Hvad er IMU egentlig?". Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der får dette spørgsmål. Derfor kommer her en lyngennemgang af de tre mest centrale begreber i IMU.

Kristus lever – for mig – i mig – gennem mig

Dette er vores fundament.

Som IMU'ere er vi kristne, dvs. at vi hører Kristus til. Derfor er det heller ikke mærkeligt, at det hele begynder med ham. Han er vores fundament, herre og mester.

De følgende tre led siger noget meget vigtigt om, hvordan dette har indflydelse på mig den enkelte.

  1. Kristus elsker mig så højt, at han gav sit liv for mig, da han døde på korset. Jeg ville være fortabt og under straf pga. synden, hvis ikke en uskyldig døde i stedet for mig (Joh 3,16).
  2. Kristus lever ved troen i mig. Hans ånd har taget bolig i mig og er altid nær, også selvom jeg ikke føler det (Matt 28,20).
  3. Kristus virker gennem mig med sin kærlighed. Han er verdens lys (Joh 8,12), og derfor bliver vi også verdens lys (Matt 5,14).

Begrebet udfoldes yderligere i Discipel version Gal 2.20.

Lede til Jesus – Leve i ham

Dette dækker over vores mission.

Det er derfor, IMU er sat i verden. Vi deler dette med IM (IM's vedtægter §1, stk. 2). Som IMU'ere er vi missionsfolk, ikke missionshusfolk!

  1. Vi vil lede mennesker hen til Jesus. Vi ønsker at pege på ham og vidne om ham, så mennesker må komme til tro på ham (Joh 1,29).
  2. Vi vil leve i troen på Jesus. Hvad hjælper det, hvis man kommer til tro, men falder fra igen? Derfor skal vi lære at leve som kristne, og det kræver undervisning både for hjertet og hjernen (Hebr 2,1).

Vi vil leve af dåb og nadver, af Bibelen, i bøn og i kærlighed.

Dette er vores kerneværdier.

Fundamentet og missionen kommer til udtryk i de fire kerneværdier.

Vi vil leve:

  1. Af dåb og nadver - Fordi Gud særligt viser sig her. I dåben kommer vi til at høre Kristus til (Rom 6,3), og i nadveren indtager vi hans kød og blod, vi bliver ét og får tilgivelse for vores synd (Matt 26,28).
  2. Af Bibelen - Fordi Gud her fortæller, hvem han er. I naturen kan vi ane noget om Gud, men det er kun i Skriften og i sakramenterne, vi kan se, hvem Jesus virkelig er (2 Tim 3,16).
  3. I bøn - Fordi bønnen er samvær med Gud. I bønnen samtaler vi med Gud. Det er i bønnen, vi bliver sat i brand som kristne (1 Thess 5,17).
  4. I kærlighed - Fordi Gud er kærlighed. Han har elsket os højt, og derfor skylder vi også at elske vore medmennesker (1 Joh 4,10-11).

Lær mere om kerneværdierne her.

Spørgsmål: Er der ét af de tre begreber, som I særligt skal arbejde med i den kommende tid i din IMU?
newcomic