Del:

Hvad er det vigtigste i Indre Mission?

af
12. marts 2017

Hvad er det vigtigste i IMU? Hvis vi nu skærer alt fra, alt det overflødige, alt ”plejer”, alt det der fungerer eller ikke fungerer, hvad er der så tilbage? Hvad er grundlaget for at IM og IMU, er blevet grundlagt og opretholdt i så mange år?

Det vigtigste i Indre Mission er indre mission

Det handler om, at vi lader Jesus sætte os i brand. Al mission til alle tider, også Indre Mission, er startet ved et personligt møde/forhold til Jesus. Jesus er alpha og omega, begyndelsen og enden, verdens centrum og alle mennesker i hele verden kommer til at bøje deres knæ for Jesus, når han kommer igen. Mister vi fokus på den indre mission/relationen til Jesus, så mister vi vores eksistensgrundlag.

Kerneydelsen i Indre Mission

”Brændstoffet” der holder de kristne fællesskaber rundt om i landet kørende er Jesus. Det er fuldstændigt ligegyldigt, hvor mange der kommer til Event, Konnekt, Å-festival eller i det lokale arbejde, hvis tingene ikke bliver arrangeret for at styrke den indre mission i mennesker. Det er fristende at snakke om alt muligt andet end Jesus, det er fristende at give andet end Jesus den største plads i vores liv, fællesskab, menneskelige relationer mm. Mister vi fokus fra Jesus, mister vi alt! Uden Jesus er alt tomhed som jagen efter vind. Vi må ikke driste os til at snakke om noget andet end det, som Jesus har gjort/gør igennem os.

Er der gang i den indre mission hos dig?

De sidste par uger på bloggen er der blevet skrevet om kampen mod det onde i os, og at vi som kristne fællesskaber ikke må have nok i os selv. Jeg tror, at en del af svaret på disse to problemstillinger er et øget fokus på den indre mission. Der er jo også en grund til at Jesus siger, at vi skal tage bjælken ud af vores eget øje først. Det må simpelthen starte i dig selv, du må lukke op for Jesus og lade ham tænde op før han sender dig afsted til at være lys i verden. Grundlæggende handler den indre mission om, at det kommer til at handle mere om Jesus og mindre om mig.

Hvordan styrker du den indre mission i dit eget liv? 
newcomic