Del:

Guds trofasthed

af
5. februar 2021

Føler du at du er en dårlig kristen? At du bliver ved med at fejle? Så er du ikke den eneste. Biblen er fuld af mennesker der fejler, men gennem Guds trofasthed mod sine løfter kan vi se frelsen.

En utro slægt

Helt fra verdens begyndelse har vi mennesker været Gud utro – det modsatte af at være Gud tro eller trofast. Gennem hele Biblen følger vi mennesker der ikke stoler på Gud og handler ondt. Selv de største trosforbilleder fejler og kommer til kort. Trosfaderen Abraham der griner ad Gud i hån over et løfte Gud giver ham. Salmeskriveren kong David der dræber en mand for at kunne tage hans hustru. Moses der ikke lytter til Gud og derfor ikke får lov at komme med ind i Kanaans land. Paulus der nævner sin torn i kødet og Peter der forsager Jesus tre gange. Alle sammen er de personer der på mange måder er trosforbilleder, men ingen af dem er perfekte.

Sådan er Biblen fuld af mennesker der fejler. I dommerbogen og kongebøgerne bliver israelitterne ved og ved med at være Gud utro. De lytter ikke til Guds ord, finder andre guder og Gud må gang på gang hjælpe dem på rette vej. Jo mere jeg læser disse bøger igennem kan jeg næsten ikke forstå Gud. Hvorfor blev han ved med at hjælpe dem?! De er jo fuldstændig urimelige ved ham, trods alt det han gør for dem – og hvis jeg skal være ærlig så kan jeg også tænke sådan om mig selv. Kan Gud virkelig blive ved med at tilgive mig?

Frelse for dig og mig

Når Guds udvalgte folk Israel fejler i så stor grad. Når de fortsætter med at vælge Gud fra selvom han flere gange viser nåde for dem og tydeligt hjælper dem tilbage på rette stier, så kan vi stole på at Gud også viser nåde for os. Når selv de største trosforbilleder vi finder i Biblen fejler og gang på gang ikke holder fast ved Guds ord, så kan vi tro på at der også er plads til os i Guds plan og på den nye jord. Det bliver nærlæggende at spørge hvorfor det kan lade sig gøre? Svaret ligger i Guds trofasthed og væsen.

2. Tim. 2,13
Er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke.

Gud forbliver tro og han forbliver den samme. Guds trofasthed viser sig ultimativt i ofret på korset. Det løfte som blev givet ved syndefaldet i Edens Have blev opfyldt på korset. Sagt på en anden måde, så er der intet der kan skille dig fra Guds kærlighed når du blot tror på Jesus. Biblen er fuld af fejlbarlige mennesker, men den ene der ikke havde nogen fejl, ofrede sig for de mange. Ligesom Adam blev til fald for os alle, blev Jesus til frelse for os alle. Selvom vi er den utro slægt, kan Guds løfte redde os fordi han er trofast mod sine løfter og trofast mod dig og mig. 
newcomic