Del:

Gud din store idiot!

af
21. september 2017

Jeg syntes nogle gange, at Gud er en stor idiot. Jeg bliver vred på Gud - jeg bliver sur over, at han kan finde på at være så uforståelig. Jeg er så træt af, at folk prøver at forsvare Gud og undskylde på hans vegne.

Min søster fik kraft

Da det skete, for efterhånden nogle år siden, var jeg både vred og fortvivlet. Jeg vidste ikke hvad jeg skulle gøre, jeg var bare vred. Velmenende mennesker har været henne ved mig og sige: ”Bare vent til, at du kommer på den anden side, så giver det mening.”

Jeg har også forsøgt at sige det til mig selv. Forsøgt at tvinge mig selv til at tro på det, selvom jeg egentligt bare var vred. Jeg måtte ikke være vred og sur på Gud, da både mig selv og mine omgivelser så vreden, som noget der skulle slås ned.

Hvad er der, da mere at sige

Jeg er sikker på, at Gud er for mig. Gud vil mig det bedste, og så længe jeg går med Gud, så går det godt. Det er dog ikke det samme som, at jeg forstår Gud. Et Guds barn skal ikke forstå det hele. Et Guds barn er et barn, som ikke har eller får svarene på alt.

Gud er både lykkens og ulykkens skaber - det er ham der har styr på det hele. Det er også derfor, at det er svært for mig at forstå, hvorfor der sker så meget lort, når Gud har styr på det. Det giver ikke mening, hvorfor han ikke bare gør en ende på alt ondskaben.

Gud er almægtig, kærlig, retfærdig og meget mere end det. Men vi vil alligevel gerne have Gud ned i vores forståelsesramme. Vi vil gerne forsvare Gud over for hinanden. Vi vil gerne være Guds advokater og forklarer, hvorfor han gør, som han gør. Vi kan ikke og vi skal ikke forstå alting!

Vi har brug for Jesus

Jesus er alt, hvad vi har brug for! Både i glæde og vrede, begejstring og skuffelse. Han er ikke sådan en klam, svag, taber Gud, som ikke kan håndtere vores vrede. Han vil gerne have den!

Vi må vende vreden til Jesus, for det er kun ham der kan forstå os (bedre end vi forstår os selv) og han er den eneste der kan hjælpe. Så lad os pege på Jesus i stedet for at forsvare Gud. Hjælp hinanden til at turde være vrede og hjælp hinanden til at rette den vrede det rigtige sted hen.
newcomic