Del:

Giver det mening at tro?

af
19. februar 2016

Vi er alt for mange, der oplever, at det med tro ikke for alvor giver mening i det liv og den hverdag, vi står i. Der er ganske enkelt en uoverskuelig stor kløft mellem det, der siges i missionshuset, og alt det andet vi møder i hverdagen.

I de sidste par uger er jeg flere gange blevet stoppet op for den udfordring, at mange unge forlader kirken og dropper det med troen, fordi det ganske enkelt opleves uforenligt med den hverdag, de lever i, og de mennesker som de møder der. (Se f.eks dette resultat fra en amerikansk undersøgelse)

Det er desværre ikke så overraskende. Når jeg mærker efter, kan jeg fornemme den samme spænding i mit eget liv. Jeg oplever ofte, at det med min tro blomstrer, når jeg er sammen med andre kristne i kirken eller missionshuset, mens det mildest talt kan være udfordrende at få troen til at harmonere med det samfund og de mennesker, som jeg møder alle mulige andre steder.

Stefan Gustavson, der er en kendt svensk apologet (én der arbejder med trosforsvar) taler om, at denne spænding gør, at der hos den enkelte opstår ”kognitiv dissonans”. Altså at jeg bliver mødt med to sæt tankemønstre, som for den enkelte, tilsyneladende ikke kan kombineres. Jeg oplever det måske, som manden på billedet, og min konklusion bliver, at jeg må tage et valg, og det betyder for mange, at kirken og troen vælges fra.

Troen skal tættere på hverdagen

Jeg kan godt blive skræmt over denne virkelighed og ikke mindst udfordret af, hvordan jeg/vi skal forholde os til dette. Nogle gange møder jeg dette, måske let karikerede, svar: ”Vi skal bare forkynde evangeliet om Jesu forsonende korsdød tydeligt nok, så vil dette problem ikke eksistere. ” Der er helt sikkert noget vigtigt i at fastholde, at det er evangeliet alene, der frelser os, men jeg tror bare, det er for letkøbt som eneste svar i denne udfordring. 

Vi har brug for i fællesskab at bringe troen/kirken/missionshuset tættere på hverdagen, og de mennesker vi møder der. Jeg har brug for, at der er nogle, der kan forkynde budskabet om Jesus til mig på en måde, så det bliver soleklart for mig, at det giver mening. Ikke bare for mig, men også får min nabo. Jeg har brug for, at der er nogle i mit fællesskab, der udfordrer mig og støtter mig i også at give det budskab liv og krop i min hverdag.

Så tror jeg faktisk på, at jeg kan få lov til at opleve, mærke og se, at det giver mening at tro. Ikke kun for mig, men bestemt også for min nabo.
newcomic