Del:

Forkyndelse der frigør

af
16. december 2015

Forkyndelsen har en helt central plads i IMU-fællesskaberne, men hvilke tanker gør I jer omkring den i jeres IMU?

Jeg holdte for nyligt formandsforum, hvor de formænd, som jeg har den primære kontakt med, var på besøg hjemme hos mig. Det har vi i Midt to gange i året, og det plejer at være vældig givende. 

Jeg tager hver gang et overordnet emne op, som vi sammen drøfter, og denne gang var det forkyndelsen i fællesskaberne. Det er nemlig noget, som vi tre ungdomskonsulenter i Midt (Peter Rahbek, Jim Pfrogner og undertegnede), har valgt at sætte på dagsordenen i regionen i den kommende tid, bl.a. ved at lade vores udvalgslejr i slutningen af april have temaet "Spiritual Food?". 

Dette ligger fint i tråd med, at man på landsplan pt. kører bibelBOOST-kampagnen, som skal sætte fokus på den ene af IMU's kerneværdier, nemlig "Vi vil leve af Bibelen". For forkyndelsen tager sit udspring af Bibelens ord. Derfor er det heller ikke underligt, at en af IM's fire indsatsområder er "Forkyndelse der frigør"

(se https://indremission.dk/organisation/hvem-er-vi/). 

Forkyndelsen i fokus 

Rundt omkring i IMU-fællesskaber har I netop været i gang med eller er i gang med at planlægge forårets program, og her vil jeg gerne pege på forkyndelsens centrale plads i IMU. Gennem forkyndelsen bliver mennesker nemlig ledt til Jesus og får kraft til at leve i ham. Det betyder, at jer, som planlægger programmet, har en vigtig tjeneste, og at I skal bruge energi på at skabe de bedste betingelser for forkyndelsen. 

I Midt har vi for nyligt udsendt et brev til alle formænd, hvor vi nævner fire punkter, som vi mener er væsentlige at have med i dette arbejde: 

  1. Spis varieret 
  2. Vurdér forkyndelsen 
  3. Vær skeptisk modtagende 
  4. I er mødeansvarlige 

Hvad der mere præcist ligger bag disse punkter, kan du læse her. 

Her vil jeg egentlig blot slutte med nogle åbne spørgsmål til refleksion: 

  • Hvilken plads og betydning har forkyndelsen i jeres IMU? 
  • Hvilke tanker gør I jer, inden I spørger en taler om at forkynde? 
  • Hvordan vurderer I forkyndelsen? newcomic