Del:

Et opmuntrende fællesskab

af
30. september 2016

Vi vil leve i kærlighed. Sådan siger den fjerde af IMUs kærneværdier. Hvordan ser det ud i praksis? På hvilket område skal vi sætte ekstra hårdt ind for at fremelske kærligheden i vores fællesskaber? Mit bud er, at vi skal blive langt bedre til at opmuntre hinanden.

Usikker på sin plads

Jeg har selv, som så mange oplevet at føle mig usikker på, hvilken plads jeg har i det kristne fællesskab. Den usikkerhed tror jeg bunder i flere ting, men jeg tror en af de hovedsagelige grunde er, at der tilsyneladende kan være en meget ensporet måde at være kristen på. Min oplevelse er, at vi ofte er rigtig gode til at udpege dem, som i hvert fald ikke passer ind. Vi er gode til at fortælle, hvordan man i hvert fald ikke bør leve sit liv.

”Det går jævnt for tiden”

På samme tid er der mange af os, som føler skam over ikke selv at leve et liv, som peger på Gud. ”Jeg får ikke rigtig læst i min bibel”, ”det går sådan jævnt med mit kristenliv” og ”jeg ville ønske, jeg kunne finde ud af at bede længere tid”. Hvad er der gået galt? Jeg tror, vi mangler opmuntringen. Jeg hører en længsel hos rigtig mange IMU’ere. Men mange giver udtryk for mangel på inspiration dybest set.
Det som opmuntringen kan er netop at inspirere til at leve et nyt liv i Kristus. Der er en markant forskel på at høre ”du skal stoppe med at synde og blive en bedre kristen” og så at høre ”jeg ser at Gud har udrustet dig med denne evne”.

Opmuntringens værdi

Dybest set kan opmuntringen sætte os i forbindelse med udgangspunktet for det hele. At vi er skabt i Guds billede. Der er en iboende gudbilledlighed i ethvert menneske. Ikke for at nogen skal have noget at være stolte af, men fordi et liv i kærlighed med Gud som vores far og herre var det vi oprindeligt blev skabt til at leve. 
newcomic