Del:

Et nyt år under en åben himmel

af
16. januar 2017

Kalenderen siger nu 2017, og det blev fejret med fest og farver nytårsaften. Ingen ved præcis, hvad der ligger og venter i det nye år, selvom vi kan have håb og drømme. Nogle ting ligger dog allerede fast.

Julen er nu definitivt forbi. Det hele slutter med en fortælling om nogle vise mænd, der kommer til det lille barn i Betlehem for at tilbede den nye konge. Det er en bemærkelsesværdig historie, som ofte bruges til at pege tilbage mod julen, men hvad nu, hvis den har noget at sige til os om det kommende år, der ligger og venter på os?

Gud er os også nær i 2017

Den mest kendte salme om helligtrekonger begynder med ordene: ”Dejlig er den himmel blå…” Der er noget stærkt i billedet med den blå himmel. Der er noget smukt og betagende i at kigge op på himlen. Dens storhed er ufattelig og svær at begribe. På en gang er himlen noget af det mest fjerne og abstrakte, vi har, og samtidig er den nær ved os hver eneste dag. Den er altid lige over os som det på en gang fremmede og velkendte.

Sådan kan jeg også have det med Gud. Jeg ved ikke præcis, hvad der kommer til at ske i 2017, men jeg ved, at Gud, ligesom den blå himmel, vil være med mig hver eneste dag. Han er der altid, også når jeg ikke lige ser eller mærker ham.

Stjernen på den blå himmel

Fortællingen fra helligtrekonger viser os, at en stjerne på himmelen ledte de vise mænd til barnet i krybben. Vi har også fået givet en stjerne på vores blå himmel, som vi kan navigere efter i de dage, der ligger og venter på os. Vi kan begynde det nye år med at høre: ”Denne stjerne lys og mild, som kan aldrig lede vild, er hans Guddoms-ord det klare som han os lod åbenbare, til at lyse for vor fod.” Vi har fået et ord, som kan lyse for os igennem alle vores dage. Det er Guds eget ord. Bibelen.

Den opstandne Jesus

Det fascinerende og tankevækkende er, at lige netop det ord altid vil lede os til barnet i krybben, manden på korset og den opstandne Jesus. Vi kan altså gå ind i et nyt år og leve under en åben himmel, hvor vi må vide, at Gud har givet os sit eget ord, som den stjerne, der også i år kan lede os hen til Jesus, ham har vi brug for, også i 2017.
newcomic