Del:

Er IMU en del af folkekirken?

af
12. december 2014

I følge vedtægterne er IMU og IM en del af folkekirken, men er vi det, og er vi villige til at kæmpe for den? Hvad mener du?

Indre Mission "er en forening af troende præster og lægfolk inden for den danske folkekirke med det formål: på evangelisk-luthersk grund og så vidt muligt i forbindelse med præster at virke til troslivets vækkelse, og de troendes sammenslutning i de helliges samfund." (min kursivering)

Sådan står der i IM's vedtægter, så det fangede min opmærksom, da jeg læste artiklen, der fulgte et ellers godt indslag fra TV2 Østjylland i sidste uge. Denne indledes med følgende konklusion:

"Mens folkekirken taber terræn over alt i Danmark, går det anderledes godt for Indre Mission. Særligt i Aarhus har foreningen held til at rekruttere [sic!] mange nye unge, der er glade for de klare budskaber og fællesskabet i Indre Mission." (https://www.tv2ostjylland.dk/aarhus/indre-mission-i-fremgang)

Hvis ikke man vidste bedre, kunne man næsten få den opfattelse herudfra, at IM – og dvs. også IMU – ikke er en del af folkekirken. "Medlemmer siver væk fra folkekirken, men i Indre Mission er det modsat".

På vej væk fra folkekirken?

Nu er det så jeg spørger mig selv: "Skyldes dette blot, at der er en journalist, der har fået sig formuleret lidt uheldigt? Eller er der et gran af sandhed i denne opstilling? Er IM og IMU på vej væk fra folkekirken?"

I 1 Kor 12 kan man læse, hvordan Paulus sammenligner menigheden med et legeme: "Lider én legemsdel, så lider også alle de andre. Bliver én legemsdel hædret, så glæder også alle de andre sig." (vers 26).

Er dette også tilfældet for os?

Lider IM og IMU med resten af folkekirken, som vi (i hvert fald ifølge vedtægterne) er en del af?

Går det os på, at mennesker melder sig ud af folkekirken?

Eller ser vi os ikke mere som en del af dette legeme?

Er vi gået hen og blevet menighedsdannende?

Dømmer vi resten af folkekirken ude?

Eller man kunne spørge på en anden måde: Ser du dig selv som en del af folkekirken, eller er du først og fremmest en del af IMU?

Lad os ikke gemme denne snak væk, for den er vigtig.

Kommentarfeltet er nu åbent!

Daniel er ungdomskonsulent i Region Midt.

Læs mere om ham her.
newcomic