Del:

Er du pionér?

af
23. september 2016

Siden januar 2011 er der blevet lukket 19 IMU-fællesskaber, og der er nu 54 tilbage. Dette faktum kan man vælge at begræde, men man kan også forsøge at se det som grundlag for nye muligheder. Jeg tror, tiden er moden til, at den nedadgående kurve vendes, og nye fællesskaber startes op.

De store fællesskaber

De store fællesskaber kan noget, men der er også udfordringer ved disse.

Der er fx større risiko for, at den enkelte ikke bliver set. Dette kan føre til, at man ikke er så trofast til at komme. Ansvarsfølelsen over for fællesskabet kan forsvinde, og dermed er der fare for, at man ikke har medejerskab overfor arbejdet.

Det er næsten en naturlov, at jo flere man er, jo større er procentdelen, der ikke dukker op til møderne. Der er simpelthen en naturlig grænse for, hvor mange man kan rumme og se, og derfor kræver det en særlig indsats som stor IMU at organisere sig på en måde, så den enkelte bliver set.

Det positive ved de store fællesskaber er, at der ofte er mange ressourcer, og ting lettere kan lade sig gøre.

De små fællesskaber

De små fællesskaber kan også noget, men selvfølgelig er der også udfordringer her.

Det kan fx være en udfordring, at der ikke er så mange ressourcer, så man ikke kan lave det, man godt kunne tænke sig. Det kan også være en udfordring, at man er så få, at der ikke skal være ret mange afbud, før ting ikke kan lade sig gøre.

Til gengæld er der ofte en større grad af ansvar og medejerskab i et mindre fællesskab. Hvis den enkelte ikke kommer, bliver det bemærket. Det er også nemmere at være frimodig, fordi man kender alle.

Min drøm

Jeg har en drøm om, at nye små IMU-fællesskaber opstår i Danmark, fordi disse er med til at skabe medejerskab og frimodighed på en anden måde, end de store kan. En effekt af dette vil også være, at IMU kommer til at dække et større geografisk område, og dem, der ikke har muligheden for at køre, vil stadig have muligheden for at komme i et kristent fællesskab.

Nu er spørgsmålet bare: Er det dig, der skal være med til at starte en ny IMU op? Er du pionér?
newcomic