Del:

En lille liturgiguide

af
28. november 2019

Der er skjult en stor rigdom i liturgien, men desværre er mange ikke klar over dette, fordi den alt for sjældent bliver forklaret. Det skal der laves om på!

Jeg tror, mange oplever, at højmessens liturgi* støver og er ude af takt med den tid, vi lever i, men min egen erfaring er, at der er guld at hente, hvis man prøver at undersøge, hvad de forskellige ting betyder.

Du kan selv dykke mere ned i højmesseordningen her.

Højmessen* i punktform – med kommentarer

1: Indledning

 • Klokkeringning
 • Præludium*
 • Indgangsbøn
 • Salme
 • Hilsen
 • Indledningskollekt

Formålet med indledningen er at komme "rigtigt" i gang. De langsomme bedeslag, præludiet og de indledende bønner er med til at skabe ro. Præsten knæler under indgangsbønnen og repræsenterer derved menigheden over for Gud.

2: Ordet

 • GT-læsning
 • Salme
 • NT-læsning
 • Trosbekendelse
 • Salme
 • Evangeliet læses
 • Prædiken
 • Kirkebøn
 • Meddelelser
 • Den apostolske velsignelse
 • Salme

Gennem bibelteksterne møder Gud os nu på en særlig måde: én tekst fra GT og to fra NT. Vendt mod menigheden repræsenterer præsten Gud.

I trosbekendelsen udfoldes den kristne tro. Tvivler man, kan det være stærkt at mærke, hvordan vi i fællesskab bærer hinanden i troen.

I den apostolske velsignelse ønsker vi, at Jesu nåde, Guds kærlighed og Åndens fællesskab må være med os alle. Find den også i 2 Kor 13,13.

3: Nadver

 • Nadverbøn
 • Fadervor
 • Indstiftelsesord
 • Nadvermåltid
 • Bortsendelsesord med fredshilsen

I nadveren møder Gud os ligesom i Ordet på en helt særlig måde. Gennem Jesu legeme og blod bliver han ét med os, og alt hvad han er og giver, får vi del i. Derved kan vi gå fuldstændigt frie ned fra alteret.

4: Afslutning

 • Slutningskollekt*
 • Velsignelse
 • Salme
 • Udgangsbøn
 • Postludium*

Gudstjenesten slutter med takkebønner og den aronitiske velsignelse, som er tusinder af år gammel. Find den også i 4 Mos 6,24-26. Den afsluttes med, at præsten slår korsets tegn, og menigheden synger 3 gange amen.

Autentisk eller outdated?                     

Højmessens form kan godt virke meget fremmed fra den verden, som omgiver os i 2019. Tempoet er langsomt. Der bliver brugt ord, man normalt ikke bruger, og jeg forstår godt, at man kan stå af i mødet med søndagens gudstjenesteform.

Alligevel vil jeg opfordre og udfordre dig til at prøve at bevæge dig ind i det liturgiske rum. Måske er det ikke alt sammen, som tiltaler dig, men prøv så at finde én eller to ting, der gør.

Der er efterhånden ikke mange steder i vores tid, hvor man kan finde en ro, som den, der er ved en højmesse, og når liturgien efterhånden bliver en vant ramme, så tror jeg, at du vil opleve, at den vil gøre noget godt for dig og dit gudsforhold.

Refleksion: Hvad er dit yndlingselement i gudstjenesten?

 

Ordforklaringer*

Liturgi: gudstjenestens forløb – ledes af en liturg/præst

Højmesse: søndagens gudstjeneste

Præ- og postludium: musisk in- og outro

Kollekt: Liturgisk bøn
newcomic