Del:

En dobbelt velsignelse

af
18. marts 2014

På Facebook kan man booste et opslag, hvis man ønsker at forny fokusset på det, så flere ser det. Tillad mig at booste noget, du måske har hørt om før: medvandring. Egentlig er det en gammel sag, for allerede troshelten Moses gjorde det, Jesus sendte disciplene ud to og to, Paulus gjorde det og mange flere før og efter ham.

Medvandring kan være en af nøglerne til berigelse af troslivet.

For min egen del har det betydet meget for mig som kristen og leder, at der var en, der ville vandre sammen med mig som ung. En der tog sig tid til at lytte, bede, udfordre og vejlede mig. I dag er jeg selv medvandrer for et andet menneske og jeg oplever det som en velsignelse at have den relation. Det er en win-win.

I IMU hører vi mange historier fra det lokale arbejde om, hvordan IMU'ere bliver styrket i troen gennem medvandring. Det betyder meget for den enkelte IMU'er, at en moden kristen vil gå et stykke af vejen sammen med dem og dele glæder, sorger og udfordringer. Det er dog ikke en relation, hvor kun den ene part bliver beriget. De som er medvandrere kan i høj grad fortælle om, hvor meget de selv får ud af mødet på tværs af alder, men med enhed i Kristus.

Jeg tror, vi står i fare for, at troen bliver et soloprojekt og dermed ikke noget, jeg deler med andre. Mission er at leve sit liv i åbenhed for andre - vi er sendt ud. Jeg er overbevist om, at medvandring kan være en af nøglerne til berigelse af troslivet og for vækkelse i Danmark. Medvandring er derfor måske er det mest betydningsfulde indsatsområde for os som bevægelse. Den vision vil jeg gerne dele.

I IMU satser vi på at finde voksne, der vil være medvandre for en leder, et udvalg eller en hel forening. Har du spørgsmål til det at være medvandrer, er der god inspiration at hente på vores hjemmeside, i IMU's ressourcebog om emnet eller ved at kontakte mig. I ressourcebogen står der bl.a.: "… sagen er, at vi alle uanset alder har brug for, at der er mindst en, som på en speciel måde lever med i vores liv og er der for os, og som har lytte- og taleret ind i vort liv".

Hvem vandrer du med - hvem har taleret ind i dit liv?
newcomic