Del:

Du har et ansvar!

af
1. april 2017

Måske kan denne overskrift lyde sur, men det kommer an på, hvilke øjne, der læser den. Faktisk tror jeg på, at der er et evangelium gemt i dette udsagn; et glædeligt budskab, som jeg desværre tror, at vi på nogle punkter er ved at glemme i vores samfund i dag.

Jeg oplever en tendens i vores tid, hvor mennesker i højere grad forsøger at skubbe ansvaret fra sig. Og det gælder ikke kun mennesker omkring mig, men jeg kender det også fra mig selv. Tendensen sniger sig ind mange steder, fx oplever jeg det sværere og sværere at finde nogle til at sidde i udvalgsarbejde, hvor man forpligter sig og binder sig over en længere periode.

"For hvad nu, hvis der kom noget bedre?"

Mennesket har et ansvar

Bibelen taler helt tydeligt om, at mennesket lige fra begyndelsen har fået givet et ansvar:

"Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den." (1 Mos 2,15)

Men den taler også om, hvordan mennesket næsten lige fra begyndelsen af har forsøgt at skyde ansvaret fra sig:

"Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg.« Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun svarede: »Slangen forledte mig til at spise.«" (1 Mos 3,12-13)

Gud giver os et ansvar, og han stiller os til ansvar.

Ansvaret bekræfter på en måde vores gudgivne værdi!

Tag ansvaret på dig

At Gud har givet os et ansvar og stiller os til ansvar vidner om, at han ser på os med stor værdi.

Det minder lidt om, når jeg giver min søn ansvaret for at cykle ned og handle ind. Jeg viser ham tiltro, og jeg bliver stolt, når han tager ansvaret på sig og udfører opgaven.

Gud ønsker også, at du og jeg skal tage ansvaret på os.

Og det på flere planer. I forhold til:

·       Synden (flygt ikke, men erkend og bekend den)

·       Troen ("Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden." – Gal 5,25)

·       Dine kald (kirke, arbejde, familie osv.)

Og jeg tror faktisk, at Gud er stolt af os, når vi påtager os ansvaret.

 

Spørgsmål til refleksion: Hvor har du et særligt ansvar?
newcomic