Del:

Drik eller dø

af
13. februar 2015

Du er døende, hvis du kun får åndelig føde i IMU!

Hvis man ikke går til eller ønsker nadver 1-4 gange om året, så kan man ikke kalde sig kristen, skriver Luther i forordet til "Den lille katekismus". ”Slap af Luu, så vigtig er nadveren ikke”, tænker man straks på streetish.

Jo. Jeg aner ikke hvor Luther får de tal fra, men jeg forstår hans ærinde. For Jesus er nadveren nemlig ikke bare hyggelig fællesspisning, men pagtsblod - det der sikrer fællesskab mellem dig og ham: “Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.” (Matt 26, 27-28)

Er du døende?

Nadveren sikrer, at Jesu blod løber i dine årer. Lever du i dåbens og nadverens virkelighed, tror du på løfterne, Jesus giver dig igennem dem, så er der ikke noget at være i tvivl om. Du er Guds barn, du har hans søns blod løbende i dine årer. Det betyder, at du vokser sammen med ham. At fællesskabet er sikret. At Gud igen bliver din livgiver, fordi du får blodtilførsel.

Sat på spidsen: Vi er virkelig fattige, hvis vi kun får åndelig føde i IMU-fællesskaberne. Eller rettere: En IMU’er uden kirkegang, er en døende IMU’er. Lever du ikke af nadver, er du åndeligt døende. Enig?

Du kan læse mere i februarudgaven af Geist, og høre mere om nadveren og IMU’s andre kerneværdier i videoerne på imu.dk.
newcomic