Del:

Det handler ikke om dig!

af
28. februar 2014

Vores liv handler ikke om at vi skal gøre en helt masse. Det er ellers så nemt at fylde kalenderen ud. I stedet handler det om at tage sig tid til det vigtigste – nemlig at blive mødt af Guds kærlighed til den enkelte af os. Det er dér, at tingene for alvor begynder at vokse!

Kalenderen boomer af aftaler! Der bliver hevet i os fra højre og venstre. Kravene til os flyver om ørerne på os. Vi skal gøre, præstere og vise vores værd. Det kan vi i særdeleshed føle, når vi er på vores arbejde eller skole, men også i de kristne fællesskaber sniger det sig ind. Der er hele tiden et eller andet, vi lige skal ordne, eller mennesker, som har brug for vores hjælp.

Jeg tror, mange af os kender til følelsen af at leve i overhalingsbanen af livet. Det er som om, at der er så mange, som har brug for ens opmærksom, ens tid. Der er så meget, som lige skal ordnes og planlægges. For hvem skal ellers gøre det? Falder det hele ikke sammen, hvis ikke netop jeg skal være med til at bære det?  

Jesus siger i Johannesevangeliet 15,1-8:

”Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster den i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.”

Vi er først og fremmest kaldet til én ting i vores liv. Jesus gentager det selv nogle gange i disse vers, nemlig: ”Bliv i mig”. Det er vores kald i vores liv. Det er det, som må have førsteprioritet over alt andet.  Vi må have en overflod af Guds næring – hans kærlighed – i os for at kunne give ud af det til andre. At være kristen handler om at vokse i sin relation til Gud, for hvis vi ikke vokser, så dræbes den frugt (se Gal. 5,22-23), som ellers så småt er begyndt at spire i vores liv, og det kan have alvorlige konsekvenser for os. Der begynder vi langsomt at vende os væk fra Gud for til sidst at visne helt i vores tro på ham.

At være kristen handler ikke om, hvor mange arrangementer vi er til, hvor mange mennesker vi kender, at tingene ikke kan køre, uden at vi har lagt tid og kræfter i det, nej, det handler ikke om at du skal præstere. At være kristen handler om, at vi kan ”blive i Jesus”. At vi må hænge fast i hans stamme igennem at læse hans ord, tage ordene ind over vores liv, bede over dem, synge om dem, for deri vokser vi i ham. Deri lærer vi ham bedre at kende. Det er hos Gud selv, at vi ser mere af, hvem vi er, og hvad vi er skabt til. Det er der, vi finder værdien i os selv, og det er dér, at vi giver Gud lov til at forme os til dem, vi i virkeligheden er skabt til at være. Ved at blive i ham, bliver vi fyldt af hans kærlighed til os, så vi slet ikke kan lade være med at give ud til de mennesker, vi er sat i blandt. Uden denne relation, uden Gud, kan vi slet intet gøre. Det er hos ham tingene for alvor begynder at vokse.

”Bliv i mig, og jeg bliver i jer”.
21. august 2020

Det er sjældent de “rigtige” holdninger til etik og god opførsel, der gør...[mere]

31. juli 2020

Vores kultur er præget af det visuelle, og informationsmængden har aldrig været...[mere]

26. juni 2020

Dine valg afspejler, hvilken plan du følger[mere]

19. juni 2020

Hvor der er fællesskaber, er der opgaver, der skal løses. Nogle er spændende,...[mere]

Følg bloggen: 

newcomic