Del:

Dem jeg kender skal også kende Jesus

af
21. august 2020

Det er sjældent de “rigtige” holdninger til etik og god opførsel, der gør mennesker nysgerrige på, hvem Jesus er.

Jeg vil gerne, at min tro skal smitte af på mine venner. Ikke fordi min tro er noget særligt, men fordi jeg tror på Jesus, og han er det bedste i verden. Derfor skal dem, jeg kender, også kende ham!

Mon ikke du har det ligesom mig. Det håber jeg faktisk. Spørgsmålet er, hvordan du og jeg taler med vores venner om Jesus? For nogle er det helt naturligt, mens det for andre er helt vildt svært. Uanset hvordan vi har det med det, så er der rigtig meget på spil, når vi tager en snak om de helt store spørgsmål med nogle af dem, som betyder allermest for os.

Det du gør sætter spor

Én har engang fortalt mig, at hvis man skal have mennesker til at overveje at tro på noget andet end det, de tror på lige nu, så er det vigtigste ikke nødvendigvis, hvad du får sagt. Folk gør nemlig ikke, hvad du siger, at de skal gøre. De gør, som du gør!

Jesus' disciple forstod ikke meget af, hvad han sagde. Det er der mange eksempler på i Bibelen. Men de vandrede med ham for at se og opleve ham, og på den måde kom de til at kende ham som den, han er, hele verdens frelser.

Vores venner har også brug for at »se« Jesus, hvis de skal tro på ham. Derfor må du og jeg både sætte ord på vores værdier og liv, men vi må også sørge for at leve så ærligt som muligt, så mennesker omkring os kan se, at de fine ord fra Bibelen ikke bare er ord, men faktisk er liv for os.

Ærlige fællesskaber

I IMU vil vi gerne være et fællesskab, hvor vi sammen kan træne vores ord og handlinger, så det, vi hører i taler og gennem bibeloplæg, også bliver det, vi viser hinanden og andre omkring os.

Det er sjældent vores »rigtige« holdninger til etik og god opførsel, der gør vennerne nysgerrige på, hvem Jesus er. Det er i langt højere grad deres oplevelse af, at tro og handling hænger sammen i vores liv. Lad os derfor leve ærligt og forkynde Jesus' kærlighed til vores venner hver dag, både i ord og handling.

Bloggen er bragt som lederen i GEIST, August 2020.
newcomic