Del:

Vi skal lave skel som kristne

af
13. juni 2014

For år tilbage omtalte mange kristne sig som de hellige. Selvom det klinger meget negativt i vores øre, er det måske en betegnelse, vi skal genopdage?

Jeg blev frygtelig provokeret for nylig, da jeg hørte udsagnet: ”Vi har som kristne brug for at bygge mure og skabe skel” Der var noget i mig, der vendte sig en ekstra gang. Det kan da ikke være rigtigt. Vi skal da ikke ekskludere nogle, men møde folk der hvor de, som de mennesker, de er.

Skel som noget positivt

Jeg blev dog også udfordret. Det er måske ikke kun negativt at tale om behovet for mure eller skel i mit liv. Hvad er en murs funktion egentlig? Den beskytter, og den skaber synlighed. Begge dele kan være rigtig godt og sundt for min tro. I vores forsøg på at nå ud til mennesker omkring os, tror jeg nogle gange vi glemmer, at vi har brug for et skel, der beskytter os og synliggører, at der er en sandhed, vi ønsker at holde højt.

Faldgruberne

Det kan bestemt være farligt og enormt ødelæggende at tale om skel. De har en tendens til at skabe isolering, så vi har nok i os selv. Vi ønsker ikke at bruge tid på dem udenfor. Vi har nok i dem, der er på samme side af skellet som os. På den måde bliver skellet ikke et forsøg på at holde fast i sandheden, men i stedet en måde at skille imellem mennesker som om, der er noget, der er rent og urent.

Ønsker du at være en af de hellige?

Pointen med skellet må aldrig bliver at holde folk ude, da vi som kristne netop har fået givet noget, som bestemt er værd at dele ud af. Alligevel tror jeg, vi lige nu har brug for at turde holde fast i sandheden og dermed skille os ud.

Jeg siger ikke, at vi nødvendigvis skal til at omtale os som de hellige, men jeg vil alligevel udfordre og spørge, om der ikke er behov for, at vi tør skabe et skel i vores eget liv og i vores fællesskaber for at beskytte og synliggøre det vi har?
newcomic