Del:

Betydningsfuld eller ubetydelig?

af
23. maj 2014

”Du er langt mere betydningsfuld, end du nogensinde vil kunne forestille dig!” Sådan sagde Leif Nummela fra scenen fredag eftermiddag på Konnekt. Sætningen ramte mig, som en slående kontrast til det ateistiske menneskesyn: Du er langt mere ubetydelig, end du nogensinde vil kunne forestille dig!

Det er store ord! Tænk engang: Jeg er langt mere betydningsfuld, end jeg nogensinde vil kunne forestille mig. Men er det den sandhed vi lever efter?

Nogle gange føles det som om, det mere er det ateistiske menneskesyn, som får lov til at præge os: Vi er også så små og Gud er så stor. Vi er også nogle elendige ynkelige syndere. Jeg vil aldrig komme til at forstå, hvor stor en synder, jeg i virkeligheden er. Jeg er så ubetydelig. Langt mere end jeg nogensinde vil forstå…

Det er sandt, at vi er syndere, men det er ikke hele sandheden om os, og vi må for alt i verden ikke stoppe der. For du er ikke bare en synder. Du er en elsket synder! Du er en dyrebar synder! Du er en tilgivet synder!

Det er ikke syndserkendelsen, der frelser! Det er Jesus. Det er hans nåde. Den bliver vi nødt til at tage imod. Det nytter ikke noget, at jeg svøber rundt i min egen miserable syndserkendelse. Det får mig ingen steder hen. Nej syndserkendelsen er god, når den leder mig til Jesus. Når jeg ser, hvor stor hans kærlighed er til mig, fordi han elsker mig på trods. Når hans nåde bliver så meget desto større. ”For Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere.”  Rom 5,8

Ydmyghed handler ikke om, at jeg skal slå mig selv i hovedet med hvor stor en synder, jeg er. Se på Jesus. Han var langt mere ydmyg, end du og jeg nogensinde vil blive, og han var uden synd. Nej, det at være ydmyg handler om, at jeg underordner mig Jesus, som er kirkens hoved, ligesom Jesus underordnede sig faderen. Fil 2,5-11. Og at vi underordner os under hinanden. 1. pet 5,5

Gud vil ikke at vi skal trampes ned i jorden, nej han vil løfte os op. ”Den der ydmyger sig selv skal ophøjes” Luk 18,14. Så lad dig blive løftet op af Gud. Lad dig blive elsket af Gud. Lad det synke ind, at Gud siger til dig: ”Du er dyrebare i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig!”

At du er langt mere betydningsfuld for Gud, end du nogensinde vil kunne forestille dig!
newcomic