Del:

Bedømmelse ja, men hvordan?

af
24. januar 2019

Vi skal ikke dømme mennesker, men vi skal bedømme om et menneskes forkyndelse stemmer overens med det, biblen lærer os.

Igennem den seneste tid har der på tv kørt en tv udsendelse med titlen ”Guds bedste børn”. 

I det første program, der blev sendt lige efter nytår, besøgte programmet Torben Søndergaard og hans bevægelse ”the last reformation”.

Efterfølgende rasede debatten, på de sociale medier, om alt, fra at børnene tog skade af Torben Søndergårds djævleuddrivelser, til at Torben Søndergård blev slået i hartkorn med alle store karismatiske prædikanter, der har og har haft en evne til at begejstre tusindvis af mennesker med religiøst sprog og henført og insisterende forkyndelse.

Den bibelske bedømmelse

Der er egentligt ikke noget galt med at være et karismatiske menneske, der kan begejstre, der er heller ikke noget galt med at tro stærkt på det man forkynder. Men i Torben Søndergård og ”the last reformations” tilfælde må vi spøge om, hvad det er, han, og andre med ham, er så begejstret for? Og hvad er det faktisk, de forkynder om?

I bibelen lærer vi, at vi altid må bedømme strømninger, tendenser og profetier, der hævder at være fra Gud. Lige siden Jesus steg til himmels, har der været mennesker, der udgav sig for at være den næste store profet. Mange mennesker er blevet ført vild, fordi de blev forvirret, af det der lød som kristne ord og vendinger, men i sin kerne ikke var det. Men hvordan bedømmer jeg så, om noget er fra Gud, kunne man jo spørge?

Bibelen giver os flere svar, men et af de steder, hvor det står klarest, er Johannes' 1. brev 4,1-3. ”Derpå kan I kende Guds ånd: enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommet i kød, er af Gud; men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, er ikke af Gud"

Vigtigt at tale om

Vi skal ikke dømme mennesker, men bedømme det de siger og gør. Hvorfor? fordi forkert forkyndelse, af hvem der frelser, er afgørende for, om den tro, der kommer ud af forkyndelsen, er en tro, der frelser, (ved at bekende Jesus) eller en tro der i sin kerne leder mennesker et andet sted hen.

Torben Søndergaard og ”The last reformation” er for mig at se farlig. De forkynder godt nok noget, der ligner synds erkendelse, og de taler også henført om et herligt liv som kristen her på jord. Noget som vi er mange der godt kunne tænke os, men som bibelen rent faktisk ikke lover os! Vi må derfor spørge, bekender de Jesus som frelser? Er bibelens Jesus den eneste vej til frelse i Torben Søndergårds forkyndelse? Det mener jeg ikke er tilfældet!

Det er vigtigt, at vi tør tale sammen, om hvordan vi bedømmer. Det er nemlig ikke så let, som det kunne se ud. Jeg vil derfor opfordre dig, der læser med her og selv oplever, at det kan være udfordrende, til at tage kontakt til din ungdomskonsulent! Fra IMU´s side vil vi nemlig gerne sætte bibelen i centrum, og det vil vi gøre, gennem gode samtaler med dig der også gerne vil dykke længere ned i, hvordan bibelen taler om de her ting.

Vi glæder os til snakke med dig!