Del:

We are family (Fællesskab)

Jakob Medom Jensen*
29. marts 2019

Dette oplæg handler om familieforhold, og hvad Bibelen siger om det. I kommer til at reflektere over jeres eget forhold til familien, og hvad det betyder for jeres Gudsforhold.

Emne: Familieliv, fælleskab
Varighed: 45 minutter
Aldersgruppe: 15-25

Indledning

Der findes uendelig mange forskellige slags familier. Din kan måske være en “kernefamilie”. Måske er dine familiemedlemmer kristne, måske ikke. Det kan være, dine forældre er skilt, I har mistet et familiemedlem, du ingen kontakt har til dem eller noget helt fjerde. Det er kan være vidt forskelligt.

Tag en runde: Beskriv hver især, hvordan jeres familie ser ud.

NB: Dette kan være en følsomt og svært emne, så vis hensyn overfor hinanden. Det er okay, hvis der er spørgsmål, som man ikke har lyst til at svare på.

Bøn

“For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn.” (Rom 8,14)

Indled evt. med en kort bøn for samlingen.

Afslut jeres samling med bøn. Brug tid på bede for jeres familier. Snak om, hvad I har at takke jeres familier for, og hvordan I kan bede for, at jeres familieforhold må blive bedre. Bed herefter om det, I har snakket om.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

I skal nu bruge tid på at dykke ned i Bibelen og undersøge, hvad den siger om Guds vilje med vores forhold til familien. Hvordan vil han gerne have, at vores fællesskab i familien er?

Kærlighedsbuddet

Kærlighedsbuddet er et af de mest centrale og betydningsfulde bud, Jesus giver os. Han vil have, at vi skal elske hinanden. Det står flere steder. Begynd med at læse Matt 22,34-40 og Joh 15,9-17 sammen.

  • Prøv med egne ord at beskrive, hvad der bliver sagt i disse vers.
  • Hvilken betydning har teksterne i forhold til jeres forhold til familien?

Som kristne bør vi elske vores venner, hvor betydningsfuldt er det så ikke også, at vi elsker vores familier?

Det fjerde bud

Noget andet, som Bibelen siger om kærlighed til familien, er det fjerde bud:

“Ær din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.” (2 Mos 20,12)

Buddet er det første bud efter buddene om kærlighed til Gud. Måske har denne placering en særlig betydning? Gud har skabt ægteskabet, og dermed også muligheden for familier. Han har skabt det, fordi vi har brug for et nært fællesskab, ligesom Adam havde brug for Eva (1 Mos 2,18). Han lover endda et langt liv ved at efterfølge buddet!

  • Hvad betyder din familie for dig?

Desværre er det fjerde bud måske et af de mest brudte for nogen. Jeg er i hvert fald selv rigtig slem til at glemme støvsugningen og være stille, når mine forældre sover. Noget som de har gjort hele livet for mig!

Buddet fortæller os ikke, at vi skal gøre alt, hvad de siger. For alt, hvad de siger, er nødvendigvis ikke rigtigt.

  • Hvad vil det sige at “ære”. Hvordan efterlever du buddet?

Måske er du ikke det store familiemenneske selv. Det kan måske være svært at prioritere familien, og deres interesser er måske ikke altid dine.

  • Hvornår har du sidst givet afkald på din vilje for din families skyld?
  • Gud har givet dig en familie. Hvordan kan du takke ham for det gennem dine handlinger?

Familien og troen på Gud

På apostlenes tid kunne familien også fungere som en menighed. De kristne var få og forfulgte, og derfor blev “huset” (familien) også det sted, hvor man havde sin menighed. De levede et liv, hvor familien var ens rygrad, men også havde fælles tro.

Læs ApG 10 sammen.

  • Hvad lægger I særligt mærke til i teksten?
  • Hvorfor kommer Peter til dem?
  • Hvem hører om Guds ord, og hvorfor bliver de døbt?

Anvendelse

Måske er vi kommet lidt for langt væk fra datidens familiefællesskab og delingen af tro deri, nu når vi har kristne klubber, foreninger og lejre. I familien kan der også være frelse at finde igennem Jesus, som Cornelius’ familie oplevede. Lad os blive bedre til at dele tro med vores familie.

Hvis du er den eneste kristne i din familie, så kan du stadig dele tro med dem. Her vil samtalen måske mere være for at lade din familie kende mere af dig og din tro.

  • Hvilke erfaringer har I med at dele tro i jeres familier? Hvad får I ud af det? Hvordan kan I blive bedre?

Hvis gruppen mødes igen på et senere tidspunkt, kan I eventuelt snakke med jeres familier om oplægget. Eller du kan læse oplægget sammen med din familie. Næste gang I mødes, kan I snakke om jeres måske nye erfaringer.

Videre studie

Andre inputs

*Oplægget er læst og redigeret af undervisningskonsulent Daniel Præstholm.newcomic