Del:

Walk and Talk

Simon Hauge Lindbjerg
25. marts 2013

IMU har udviklet forskellige oplæg til Walk and Talk. Her finder du en introduktion til konceptet.

Kender du/I det, at gruppespørgsmål ved borde let kan komme til at virke som en kunstig situation. ”Walk and Talk” er en gåtur, hvor man mere naturligt snakker om nogle bestemte ting med et bestemt fokus.

Walk and talk tager udgangspunkt i en helt almindelig gåtur. Når man går sammen i det fri, er det naturligt for os at snakke med dem vi går med. Turen frigør samtidig vores tanker og munden ”løber lettere”. Dette kan vi bruge til at målrette vores snak til ting som vedrører vores tro, og i udvalget kan metoden være et brugbart redskab til at udvikle samarbejde, ledelse og visioner.

Metoden er testet. Virksomheder og projektledere bruger metoden til at åbne for nye og spændende tilgange og vinkler.

Hensigten med Walk and Talk

Udgangspunktet for Walk and Talk er, at spørgsmål ikke kun har et svar, og at svar ikke nødvendigvis behøver at være i modstrid med hinanden. I samtalen kommer det til udtryk, når deltagernes snak rummer hverdag og livssituationer og udtrykker tro og forståelse af livet.

Vi håber, at Walk and Talk kan være med til, at I får talt om kristendom og tro. Samtidig håber vi også, at det kan føre med, at I igennem samtalen kan blive klogere på andre perspektiver, og vigtige spørgsmål kan komme til overfladen.

Brug f.eks. Luk. 24,13-35 til introducerer Walk and Talk”. Her møder vi et skoleeksempel på hvordan en vandring mellem to disciple får enorm betydning for deres tro og liv sammen med Jesus.

Introduktion til Walk and Talk

 1. Et sæt kort deles ud til grupper på 2 eller 3. (I princippet er det lige meget om deltagerne kender hinanden, men det kan være hensigtsmæssigt at deltagerne ikke kender hinanden)
 2. Gåturen startes. Foreslå en bestemt rute og led flokken
 3. Grupperne bestemmer i princippet selv, hvor lang tid de bruger på hvert kort. Men foreslå at de bruger 4-5 minutter.
 4. Gruppen starter ved at en fra gruppen læser et spørgsmål op. Alle i ”gågruppen” fortæller, hvilke tænker de har til spørgsmålet. Herefter taler gruppen videre indtil snakken begynder at ebbe ud. Dernæst læses et nyt spørgsmål op af en anden i gruppen og sådan forsætter gåtur.
 5. For at man kommer godt ind i snakken er det en god ide, at man mindst lader gåturen vare 30-45 min (Men mindre kan også gøre det)

Metoden kan bruges i stedet for et traditionelt møde eller som supplement til mødet. Her har I muligheden for på en næsten naturlig måde, at drøfte ting fra jeres hverdag som har relation til kristendom og tro.

Gode elementer ved Walk and Talk

 • Walk and Talk giver dig mulighed for at få snakket med andre om væsentlige ting i forhold til kristendom og tro.
 • Walk and Talk giver dig mulighed for at sætte ord på de ting, du tror på.
 • Walk and Talk kan være med til at inspirere os til at tænke nyt om gruppearbejde og samtaledrøftelse.
 • Walk and Talk giver motion og mulighed for at være sammen med andre på en hyggelig og afslappet måde.

Konkrete oplæg

Vi har samlet nogle konkrete oplæg til Walk and Talk her. De er samlet i tre forskellige kategorier, da de er lavet til henholdsvis; ledere, gruppen og egne idéer.

 1. Walk and Talk til gruppen
 2. Walk and Talk til ledere
 3. Walk and Talk til egne idéer


newcomic