Del:

Walk and Talk til ledere

Simon Hauge Lindbjerg
25. marts 2013

Disse oplæg er henvendt til udvalg, bestyrelser og projektgrupper i IMU. Spørgsmålene tager udgangspunkt i det kristne lederskab, et godt samarbejde, visioner, drømme mm.

Spørgsmålene er opdelt i 3 forskellige temaer, der godt kan blandes, men i udgangspunktet er det meningen, at I som udvalg, lederteam eller bestyrelse arbejder med en kategori af gangen.

  1. ”Personligt lederskab” - stiller spørgsmål med fokus på kristent lederidentitet og vigtige fokusområder for en kristen leder
  2. ”Et godt samarbejde” - stiller spørgsmål, hvor gruppen skal snakke, tage stilling til og debattere forventninger til samarbejdet i udvalget og bestyrelsen
  3. ”Vision” - giver udvalget og projektgruppen mulighed for at tænke idéer og vision for fællesskab. Hvad er det vi skal sætte fokus på? Hvordan gør vi vores møder bedre? Hvad er min og vores vision?