Del:

Venskabsmission

Simonster
20. marts 2013

Venskabsmission handler om at jeg lever mit liv åbent for Gud og mennesker. At jeg viser hvem jeg er og hvad jeg tror på og samtidigt ønsker at være en god ven.

Venskabsmission er måske den vigtigste måde at være i mission på, og er en naturlig del af at leve som Jesu discipel!

a) De vigtigste ingredienser til god venskabsmission er:

 • Bøn!
  Det begynder og ender med at lægge sit liv og sine venner frem for Gud i bøn. Bed Gud om at give dig nød for dine venner, og bed ham om at give dig mulighed for at være en god ven for dem. Brug bedekortet!
 • Tid
  Prioriter tid sammen med dine venner, kun på den måde kan gode venskaber blive endnu bedre! Det er vigtigt, at fx imu-arbejde ikke fylder så meget, at du kun har tid til dine ’imu-venner’. De andre venner er nemlig lige så vigtige!
 • Tålmodighed
  Tro på at Gud kan skabe mirakler på en måned, men forvent at det tager (meget) længere tid. Dette er en af de langsomste former for mission.

b) Kan gøres af alle!

c) Det vigtigste i denne form for mission er at være en god ven – ikke at du får fortalt om Jesus.

 • Interessen for kristendommen skal være naturlig, ikke presset ned over hovedet.
 • Føler du, at du skal ’sælge’ troen eller ’lokke’ en ven med i et kristent fællesskab, så lad hellere være! Troen er en gave, som Jesus giver i rette tid, så stol på, at han hører din bøn for en ven.
 • Skjul ikke din tro, men lad den være en naturlig del af den, du er. Ser dine venner positivt på, hvem du er, vil de også se mere positivt på din tro.

Denne artikel er en del af en serie omkring ideer til at være i mission!newcomic