Del:

Topform

Ukendt
21. december 2018

Dette oplæg lægger op til, at I som gruppe bliver udfordret på at nå mennesker, som har brug for det på den ene eller anden måde. Det kræver, at I kommer i åndelig topform.

Emne: Mission og diakoni
Varighed: 45-60 minutter
Aldersgruppe: 17-30+

Indledning

Form handler ikke kun om fysik – der er også en åndelig form, der skal holdes ved lige. På flere måder ligner fremgangsmåden den, som man kender fra det fysiske. Der skal trænes, bruges tid og spises sundt, for at man kan komme i form. Hvis I ønsker, at troen skal rykke noget og at I selv og andre skal bevæges, så må I bruge kræfter på dette.

Hvordan forsøger du at holde dig sund og i form? Nævn især de måder, der er smertefrie og sjove!

Bøn

“Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag – det skal være jeres åndelige gudstjeneste.” (Rom 12,1)

Læs følgende vers højt, idet I sætter et par øjeblikke af til refleksion mellem hvert af dem: Rom 12,11; Gal 5,25; Ef 4,3; Ef 6,18; 2 Tim 1,13; 2 Tim 4,5; Hebr 13,1; Hebr 13,5; 1 Joh 5,21; Jud 21.

Giv respons i bøn på det, der er blevet læst op, idet I bekender jeres svagheder og beder Gud om hans styrke.

Afslut jeres samling med at bede for:

 • den idé, I er blevet enige om, og bed også over ting, som I ikke føler jer trygge ved.
 • at I sammen vil modtage en fælles vision for fremtiden.
 • jeres ledere. Tak Gud deres villighed til at tjene.

Find gode og inspirerende idéer til bøn i hæftet 15 livliner.

Hoveddel

Reflektér sammen over følgende overskrifter:

At vælge den rette plan

 • På en skala fra 1 til 10, hvor høj prioritet føler I da, at smågrupperne får i jeres kristne fællesskab sammenlignet med andre aktiviteter (såsom gudstjenester, arbejdsgrene og andre tilbagevendende arrangementer)?

At skære væk og skære ned

 • Er der områder i jeres egne liv eller i menighedens liv, som I føler jer udfordrede til at overveje at beskære?

Du bliver, hvad du spiser

 • Tal om, hvad I værdsætter mest i jeres menigheds liv. Hvor mange af de 5 nedenstående værdier ville I kunne stå inde for i fællesskab?
 • Hvilke af dem opfatter I som henholdsvis den stærkeste og den svageste i øjeblikket i jeres fællesskab?
 • Alle involveres: Ethvert medlem tjener.
 • Blive disciple: Vi tager Guds ord til os og anvender det på en radikal måde i vores liv.
 • Cellens fællesskab: Vi går ikke bare til møder, men deler vores liv med hinanden og opbygger relationer.
 • Dele evangeliet: Vi gør det i stedet for bare at tale om det.
 • Erfare Gud: Vi forventer at se hans nærvær og kraft i funktion i hans folk.

Anvendelse

Et nøgletræk ved en smågruppe er villigheden til at rette blikket udad på praktiske måder gennem eksempelvis sociale arrangementer. Er I villige til som gruppe at udforske denne dimension? Hvis ja, så er her to forslag:

 1. Aftal at gå hjem og skrive en liste over jeres umiddelbare netværk, især de mennesker, som I gerne vil have gruppen til at bede for. Aftal hver at dele et eller to navne med hinanden ved jeres næste møde og bed specifikt for disse mennesker i de kommende uger.
 2. Planlæg et simpelt arrangement, som I med lethed ville kunne invitere en eller to personer med til. Eksempelvis: Grillaften, picnic, sammenskudsgilde, festmiddag, Runde-middag hvor I spiser forskellige steder i byen, quizaften, loppemarked, talentshow, udklædningsaften, skattejagt, bowling, cykeltur, svømning, biografen, film/pizza, fodboldkamp, playstation turnering, bålfest, shopping osv.

Videre studie

Andre inputsnewcomic