Del:

Tiden går…

3. juni 2022

Det er et menneskeligt vilkår, at vi lever for en tid her på jorden, og at den svundne tid ikke kommer tilbage. Derfor giver det god mening at stoppe op og reflektere over, hvad man bruger tiden på.

På denne tid af året holder mange familier konfirmationer, og som far til en konfirmand så slår det mig, hvor hurtigt tiden går. Det føles ikke som ret lang tid siden, at Levi (vores søn) var lille, og jeg kunne gå rundt med ham på armen for at lulle ham i søvn.

Tiden går, og den kommer ikke tilbage. Det gør den til noget af det allerdyrebareste, vi har.

Spild ikke tiden

Livet er en gave. Det er tiden også, og derfor bør man overveje, hvad man bruger tiden på. Tag den ikke for givet, og lad være med at ødsle tiden bort. Den er som sagt noget af det mest værdifulde, vi har.

Når jeg tænker på mit eget liv, min egen hverdag, så kan jeg godt undre mig over, hvordan jeg gang på gang ødsler tiden bort ved at bruge den på ligegyldige ting såsom at binge serier på Netflix eller scrolle gennem videoer på Facebook.

”Er der ikke noget bedre at bruge tiden på?”, tænker jeg ved mig selv.

Prædikerens visdom

”Jeg tænkte: Både den retfærdige og den uretfærdige dømmes af Gud. For alt, hvad der sker, og for alt, hvad man gør, er der en tid.” (Præd 3,17)

Sådan skriver den vise Salomo i Prædikerens Bog. Til slut dømmes alle mennesker af Gud. Det er endemålet for ethvert menneske. Denne indsigt sætter tiden i perspektiv. Som et Jesus-troende menneske tror jeg på, at jeg ikke bliver dømt ud fra mine egne handlinger, men at jeg på dommens dag går fri fra straf på grund af, hvad Jesus har gjort.

Det betyder, at jeg kan leve hver dag i glæde og i visheden om, at Guds nåde er ny hver morgen.

Samtidig minder visdomsordene fra Prædikerens Bog mig også om, at der er mennesker, der har brug for at høre om Jesus, så de kan tro på Jesus og på samme måde gå fri på dommens dag. Det fordrer til mission. Og mon egentlig ikke, at det var bedre at bruge tiden på end på at se den nyeste serie på Disney+?

Hvad bruger du tiden på, og hvordan forholder du dig til Bibelens tale om Guds dom?