Del:

TeenTools om Katekismus

Simon Hauge Lindbjerg
25. marts 2013

TeenTools Katekismus er forskellige aftenpakker, hvor du finder inspiration og hjælp til at kunne få en aften til at gå op i en forkyndelsesmæssig helhed.

TeenTools Katekismus arbejder med 6 temaer fra Katekismus Updated - dåb, nadver, skriftemål, Guds Ord, de 10 bud og fadervor. Et tema - en aften.

Ledermaterialet indeholder forslag til gennemførelse af en hel, tematisk teenaften i det lokale arbejde, med forslag til et aftenforløb med forkyndelses- og formidlingshjælp - crowdbreaker, aktiviteter/lege med tilknytning til forkyndelsen, gruppeaktiviteter osv.

Kort og godt: Hjælp til at strukturere, forberede og gennemføre en god, sammenhængende aften der hvor du er leder. I materialet finder du ideer til håndtegn til trosbekendelsen, til et løb om fadervor og mange andre spændende ideer.

Materialet er udarbejdet i samarbejde med elever fra Børkop Højskole. Her skal der lyde en stor tak til eleverne. Tak for udarbejdelsen af de spændende tekster og ideer til materialet. I fællesskabet håber vi, at du som leder/forkynder får glæde af TeenTools Katekismus.